​​​Tetra Pak anunţă obiective bazate pe date știinţifice pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător

Tetra Pak este prima companie care operează în industria alimentară care a primit aprobarea Science Based Targets (SBT)


Tetra Pak și-a asumat astăzi angajamentul de a reduce până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră generate de operaţiunile sale cu cel puţin 40% faţă de nivelul din 2015.

În colaborare cu iniţiativa Science Based Targets (SBT), compania și-a stabilit și obiectivul de a scădea emisiile până în 2040 cu 58% faţă de anul 2016. 

Astfel, Tetra Pak devine prima companie din industria de ambalare a alimentelor care a primit aprobarea din partea Science Based Targets (SBT) privind obiectivele sale de reducere a impactului asupra mediului.

Pentru a atinge aceste obiective, Tetra Pak se va concentra pe trei direcţii: 

  • Maximizarea eficienţei energetice, cu scopul de a reduce energia utilizată cu încă 12%;

  • Achiziţionarea de energie electrică din surse regenerabile, investiţia în proiecte de energie regenerabilă și scheme de certificare a energiei electrice regenerabile;

  • Instalarea sistemelor de energie regenerabilă (precum panouri solare) în locaţii.

Mai mult, compania și-a asumat angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul întregului lanţ valoric cu 16% per unitate de venit până în 2020, având ca an de referinţă 2010.

Mario Abreu, Vice Președinte Environment în cadrul Tetra Pak, a declarat: “Colaborarea cu iniţiativa SBT ne-a ajutat să ne definim mai precis obiectivele de emisii de gaze cu efect de seră, precum și să stabilim o direcţie a companiei într-o manieră știinţifică. Prin noile obiective, ne asigurăm că vom putea să demonstrăm clienţilor și altor părţi implicate în mod deschis și corect care este contribuţia noastră la o economie cu emisii de carbon mai mici.”

Cynthia Cummis din cadrul World Resources Institute (WRI) a declarat: “Iniţiativa SBT pune la dispoziţie o metodologie bazată pe știinţă pentru companiile interesate în mod real să integreze sustenabilitatea în practica lor și care doresc să-și aducă contribuţia pentru a evita un impact grav al schimbărilor climatice. Tetra Pak este prima companie în domeniul soluţiilor de ambalare care a parcurs întregul nostru proces de revizuire a obiectivelor și ne face o deosebită plăcere să vedem că se alătură unui număr din ce în ce mai mare de companii care înţeleg beneficiile unei tranziţii către o economie cu emisii de carbon reduse.”

SBT reprezintă un parteneriat între CDP , WRI , WWF  și UN Global Compact  care mobilizează companiile să-și stabilească obiective de reducere a emisiilor aliniate la cercetările climatice. De la lansarea sa în 2015, 208 companii și-au asumat angajamentul de a stabili obiective bazate pe date știinţifice, și 33 de companii care operează în diferite industrii au primit aprobarea iniţiativei privind obiectivele pe care și le-au stabilit. 

Contacte media pentru informaţii suplimentare

Jane Jarosz, Tetra Pak, Tel: +39 05 989 8954