Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tetra Pak® i životna sredina

Naš cilj je da poslujemo na ekološki primeren  i održiv način, sa posebnom pažnjom usmerenom na klimatske promene, obnavljanje šuma i reciklažu.​

Pogledajte Tetra Pak izveštaj o održivom razvoju za 2013

Pogledajte/preuzmite Tetra Pak® i FSC™ (pdf)

Tetra Pak izveštava o napretku ekoloških ciljeva postavljenih za 2020. godinu

U 2012. godini kompanija ostvarila dalji napredak ka svojim ekološkim ciljevima koje je postavila za 2020. godinu

Saznajte više o napretku ekoloških ciljeva