Tetra Pak i korthet

Företagsöversikt

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med våra kunder och leverantörer levererar vi säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når flera hundra miljoner människor i fler än 175 länder över hela världen. Med mer än 23 000 anställda i över 85 olika länder tror vi på ett ansvarsfullt ledarskap och hållbara företagsstrategier. Vårt motto, ”PROTECTS WHAT'S GOOD”, återspeglar vår vision att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Läs om hur allt började 1943 när Tetra Pak och vår grundare Dr Ruben Rausing tog de första initiativen till en ny typ av mjölkförpackning.

Produkter

Vi är specialister på kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedelsprodukter. Våra lösningar är specifikt framtagna för att hushålla med resurser i så hög grad som möjligt. Mejeriprodukter, drycker, glass, ost, livsmedel, grönsaker och djurfoder är exempel på produkter som kan beredas eller förpackas vid Tetra Pak® process- och förpackningslinjer. Vi fokuserar på att hålla nere all förbrukning av råmaterial och energi till ett minimum under både tillverkningsprocessen och distributionen. Processlösningarna är dessutom utformade för att behandla produkterna varsamt.

Våra produkter är indelade i flera kategorier:

Forskning och utveckling

Våra kunder behöver snabbare, bättre och billigare lösningar för att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten så att de kan behålla sin konkurrenskraft. Vi investerar i teknik och nya produkter som svar på kundernas och konsumenternas önskemål och marknadsdynamiken. Tetra Pak har sex forsknings- och utvecklingscenter som arbetar med ett stort antal projekt på olika platser världen över.

Miljömässig hållbarhet

Vi strävar efter att driva vår verksamhet på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Vi sätter upp mål för kontinuerliga förbättringar av företagets utveckling, anskaffning, tillverkning och transporter. Som ett led i denna strävan arbetar vi långsiktigt utifrån hela livscykeln. Vi förbättrar kontinuerligt vår miljöprestanda, kommunicerar öppet med våra intressenter och rapporterar regelbundet vad vi presterar.

Food for Development

Food for Development bidrar till att aktivt driva utvecklingen av hela värdekedjan för mjölk och livsmedel genom samarbete med kunder, regeringar, utvecklingsinstitut, biståndsorganisationer och icke-statliga organisationer över hela världen. Genom starka offentlig-privata partnerskap utökar vi marknader för Tetra Pak och för våra kunder samtidigt som vi stödjer utvecklingen i tillväxtländer och ökar tillgången till näring i världen.

Vi arbetar nära regeringar och internationella organisationer i hela världen med att implementera skolmåltidsprogram för att säkerställa att barn får tillgång till säker mat och utbildning, samtidigt som vi skapar en efterfrågan på lokalt producerad och bearbetad kvalitetsmjölk. Läs om Food for development och våra skolmjölksprojekt.

Organisation

På sidan Tetra Pak Fakta och siffror hittar du mer information om vår organisation.

Huvudkontor

Tetra Pak International SA
Headquarters
70 Avenue Général-Guisan
Case Postale 446
CH-1009 PULLY/LAUSANNE, Schweiz

Telefon: +41 21 729 2111
Fax: +41 21 729 2244​

Vill du veta mer? Kontakta oss