The Orange Book


Apelsinjuice är den juice som dominerar på marknaden, mycket tack vare den friska smaken och alla nyttiga egenskaper. Den är unik på marknaden så till vida att konsumenterna mycket enkelt kan jämföra smaken med en färskpressad juice som utvinns direkt ur färska apelsiner.

Det i sin tur ökar kraven på produkten. Konsumenterna förväntar sig att juicen de köper ska hålla i stort sett samma kvalitet som en färskpressad juice. Det är en stor utmaning och den försvåras av det faktum att apelsinjuice är en känslig produkt som påverkas av hur den hanteras.

Under årens lopp har Tetra Pak arbetat aktivt med apelsinjuiceprodukter och vi tror att många kunder kan dra nytta av våra erfarenheter. Som leverantör av både beredningsutrustning och förpackningssystem har Tetra Pak god kännedom om alla steg i produktionskedjan – från plockning till distribution av färdig apelsinjuice. 

En resa med juice

I The Orange Book beskrivs apelsinjuicens väg från apelsinen till konsumenten. Beskrivningen inleds med olika typer av apelsiner, fortsätter genom alla process- och förpackningssteg och avslutas med distributionen av slutprodukten till konsumenterna.

Det finns många hänsynstagande längs vägen i allt från marknadsinformation till juicekvalitet och kategorier, försäljning och leverans av produkter samt industristandarder och regelverk. Vi tar hänsyn till faktorer som påverkar slutkvaliteten, inte minst betydelsen av smak och blandprodukter.

Källa till information

Mycket av det som avhandlas i The Orange Book gäller i lika hög grad för apelsinnektar och andra typer av fruktjuicer. Men produktionskraven för apelsinjuice är normalt striktare eftersom konsumenterna ofta har högre förväntningar på just den produkten. 

Vi hoppas att du ska ha nytta av The Orange Book och att du hittar information som hjälper dig att ge konsumenterna en ännu bättre fruktjuice.

Gå till Processing Bookstore för att beställa boken

Vill du veta mer om The Orange Book?