Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Förpackningar med låg miljöpåverkan

Fokus i vår miljöstrategi är att säkerställa Tetra Paks roll som ledande på miljöområdet. Vi vill stärka vår och våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda miljömässigt ledande förpacknings- och processlösningar. Tetra Paks miljöarbete handlar idag om följande frågor:

  • Vilka råvaror använder vi?
  • Vilken miljöpåverkan har våra produkter under sin livscykel?
  • Vad händer med våra förpackningar när de är tömda?
Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

Nu är den här - vår nya Hållbarhetsredovisning för Norden och Baltikum!

Till redovisningen