LINJEKONTROLLER

LINJEKONTROLLER

Linjekontrollern 30 Plus hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter och start, stopp och omledning av maskiner.
Tetra Pak® A3 iLines och Tetra Pak® A6 plattform drar nytta av systemet för linjekontroller.

Line Controller

Tetra Pak® Kontrollsystem för transportbana

Minskar risken för skador på förpackningar som väntar i produktionslinjen

Visa i ProductXplorer

Line Controller 30 Plus

Stöder integrering av alla komponenter i linjen

Visa i ProductXplorer

Vill du ha mer information om linjekontroller? Kontakta oss