BLANDNING

Blandning är processen att kombinera lättupplösliga vätskor till en homogen vätska.

Blandningsutrustning för ett jämnt resultat av hög kvalitet

I de flesta fall tillverkas en förblandning bestående av sockerlösning blandat med koncentrat. Sedan tillsätts vatten så att en färdig dryck bildas.

I andra fall tillverkas ytterligare en förblandning av pulver och vatten. Denna kan blandas med den första förblandningen till en annan typ av slutprodukt. Nyckeln till framgång är alltid att kombinera högkvalitativa ingredienser i exakta proportioner så att smak, färg, textur eller andra önskade egenskaper uppnås på ett konsekvent sätt.

Blandningen kan göras manuellt satsvis eller automatiskt i en kontinuerlig process. Vilken metod du väljer beror på hur dina prioriteringar ser ut. Om din slutprodukt till exempel baseras på dyra råmaterial vill du troligen maximera produktionen och minimera produktsvinnet. I det fallet skulle vi rekommendera dig att använda vårt system för kontinuerlig blandning, vilket är bland de bästa på marknaden. Det ger dig ett precist och tillförlitligt flöde och innehåller en inbyggd densitetsmätare som säkerställer perfekta resultat varje gång.

Om du däremot är ute efter en så låg initial investeringskostnad som möjligt är batchblandning en mer ekonomisk lösning. Tetra Pak kan ta ett helhetsgrepp om din produktion och erbjuda rätt blandningsutrustning och utforma en process som motsvarar dina produktionsprioriteringar.

2014 förvärvade Tetra Pak det Schweizbaserade företaget Miteco, en ledande leverantör av processlösningar för läskedrycker, fruktjuicer och flytande livsmedel. Fler produkter relaterade till blandning finns på Miteco-webbplatsen: www.miteco.com

Blandningsutrustning

Tetra Alblend SA färdig dryck

Tetra Alblend® SA färdig dryck

Tetra Alblend® är en helautomatisk blandare med kontinuerlig blandning av många olika drycker, med låga drift- och råmaterialkostnader.

Tetra Alblend SA färdig dryck

Tetra Alblend® SA färdig dryck (PDF)

Tetra Alblend® är optimerad för exakt, effektiv, kontinuerlig blandning av koncentrat till färdig dryck med lågt produktsvinn och minskade råmaterialkostnader

Tetra Alfast B4

Tetra Alfast®

Tetra Alfast® är en enhet för automatisk kontinuerlig blandning av mejeriprodukter och kontinuerlig standardisering av fett, torrsubstans exklusive fett, torrsubstans och protein i den slutliga produkten.

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående blandning