Mjölkpulver

Processtillämpningar för mjölkpulver

Hur kan mejerier använda sin överskottsmjölk? Det uppenbara svaret är att exportera den till länder där efterfrågan är större än utbudet. Men att exportera miljarder liter UHT-mjölk är ingen optimal lösning varken ur ett kostnads- eller miljöperspektiv.

Ett bättre alternativ är att först omvandla mjölken till pulver. Mjölkpulver har längre hållbarhetstid än UHT-mjölk* och miljökostnaden för transport är lägre även om vi räknar med energin som används för att torka mjölkpulvret.

Tetra Pak levererar avancerade och energieffektiva förångare och torkar till aktörer inom den växande mjölkpulverindustrin. De skalerbara produktionslösningarna uppfyller producenternas krav på en effektiv och lönsam produktion. Våra spraytorkar för mjölkprodukter är industriledande och vi bygger förångare som är upp till 20 meter höga och utrustade med fläktar som har en motoreffekt på 600–700 kW.

Tetra Pak har en omfattande kunskap om pulverhantering som är unik i branschen. Vi genomför avancerade CFD-simuleringar (computational fluid dynamics) innan pilottesterna utförs i en fysisk anläggning. Med hjälp av CFD-tekniken kan vi utforma en optimal linje för varje mejeri, med minimal förbrukning av energi och andra resurser.

*Hållbarhetstiden varierar beroende på fettinnehållet

Vill du ha mer information om mjölkpulver? Kontakta oss.