UHT-TEKNIK FÖR LIVSMEDEL OCH MEJERIPRODUKTER

Används för sterilisering av livsmedel med lågt pH-värde. Vid UHT-behandlingen värms produkten till över 135 °C. Alla mikroorganismer förstörs, vilket gör slutprodukten lämplig för rumstempererad distribution.

UHT-behandling för livsmedel och mejeriprodukter

Vid UHT-behandling behövs både en sterilisator och en aseptisk enhet (för paketering av produkten). Behandlingen används för produkter med lågt pH-värde (över 4,6), till exempel UHT-mjölk, smaksatt UHT-mjölk, UHT-grädde, sojamjölk och andra mejeriprodukter. Samma process används också för att sterilisera tillagade livsmedel som soppor, såser, desserter, tomat- och fruktprodukter och barnmat.

I Frankrike började man använda värmebehandling och konservering som ett sätt att bevara livsmedel i början av 1800-talet. År 1839 hade man i stor utsträckning börjat använda tennbelagda stålkärl för detta ändamål. Under 1960-talet byggde Tetra Pak vidare på den tidiga konserveringstekniken och var först med att utveckla en egen kontinuerlig UHT-process och aseptiska förpackningssystem, vilket blev ett startskott för UHT-mjölksegmentets tillväxt.

Vid UHT-behandling är målet att förstöra så många mikroorganismer som möjligt med minsta möjliga kemiska förändringar i produkten. Det gäller att hitta den optimala kombinationen av temperatur och tid för behandlingen av det aktuella livsmedlet.

Tetra Pak erbjuder två metoder för UHT-behandling: direkt och indirekt. Vid direkt UHT-värmning sprutas ånga snabbt in i produkten och sedan snabbkyls den. Produktkvaliteten blir mycket hög tack vare den korta behandlingstiden.

Men processen kräver en relativt hög energiförbrukning jämfört med indirekt UHT-behandling. Vid indirekt värmning kommer produkten inte i direkt kontakt med värmekällan utan värms i stället med värmeväxlare. Det innebär att metoden är mycket kostnadseffektiv eftersom det mesta av värmeenergin kan återvinnas.

Utrustning för UHT-behandling

Tetra Therm Aseptic Flex

Tetra Therm® Aseptic Flex

Tetra Therm® Aseptic Flex är en avancerad processenhet för kontinuerlig UHT-behandling i en tub- eller plattvärmeväxlare under aseptiska förhållanden.

Tetra Therm Aseptic Flex 1

Tetra Therm® Aseptic Flex 1

I grundutförandet är nya Tetra Therm® Aseptic Flex 1 en kontinuerlig aseptisk processenhet som ger stabil indirekt UHT-prestanda till en låg investeringskostnad.

Tetra Therm Aseptic VTIS

Tetra Therm® Aseptic VTIS

Tetra Therm® Aseptic VTIS erbjuder högkvalitativ direkt UHT-behandling av olika aseptiska produkter, från icke-smaksatt mjölk till glassblandningar.

Tetra Therm Aseptic Visco med THE

Tetra Therm® Aseptic Visco (med THE)

Kontinuerlig aseptisk processenhet för indirekt upphettning och avkylning av viskösa livsmedelsprodukter med högt eller lågt pH-värde med eller utan partiklar.

Tetra Therm Aseptic Visco

Tetra Therm® Aseptic Visco (med Tetra Vertico®)

Tetra Therm® Aseptic Visco är en lösning för kontinuerlig behandling för både direkt och indirekt värmebehandling (aseptisk, UHT och icke-aseptisk) av färdiglagad mat

Tetra Therm Aseptic Visco med Contherm

Tetra Therm® Aseptic Visco (med Contherm®)

Tetra Therm Aseptic Visco med Contherm ger kontinuerlig indirekt upphettning och avkylning av trögflytande och släta till partikelinnehållande livsmedelsprodukter

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående UHT-behandling