Digitalisering av tjänster

Se hur vi skapar värde för våra kunder med hjälp av nya digitala verktyg och innovationer – som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobila appar, virtuell utbildning, fjärrsupport osv.

Läs mer om fjärrsupport och automationstjänster, våra underhållstjänster för planerat underhåll och våra experttjänster

En servicetekniker förklarar

Samarbete för framgång

Oavsett vad du vill uppnå kan vi skräddarsy en lösning som uppfyller behoven i din verksamhet. Tetra Pak® Plant Care är ett serviceavtal som bygger på förutsägbarhet, riskdelning och långsiktigt samarbete för att du ska få en optimal avkastning på din underhållsinvestering. Ju mer ansvar vi får ta, desto mer kan vi uppnå.

Servicetekniker

Enastående människor …

Servicetekniker, experter på aseptiska eller kontinuerliga system, utbildare, kundtjänstmedarbetare och reservdelsåterförsäljare är bara några av alla vardagshjältar som står bakom våra tjänster. Alla har en gemensam uppgift för ögonen – att hjälpa dig. De är din backup och en utsträckt hand när det kör ihop sig och de gör allt de kan för att hjälpa dig att infria dina målsättningar. När du behöver dem mest finns våra vardagshjältar där.

I världens alla hörn

i världens alla hörn …

Världen är enormt stor, men vi gör den mindre för var dag. Tack vare vår distributionskedja av världsklass får du alltid rätt delar och material i rätt tid. Via Tetra Pak Maintenance System får du råd om hur du optimerar underhåll och drift baserat på löpande maskin- och teknikeråterkoppling från världens alla hörn. Vi ser till att du alltid har tillgång till det du behöver var du än är.

Läs mer i Tetra Pak® Services - Meeting your challenges together (pdf).

Vill du ha mer information om våra tjänster? Kontakta oss