VAD FÅR DU MED VÅRA TJÄNSTER?

Upptäck Tetra Pak® Services

För oss handlar det inte bara om att fixa något som är trasigt. Det handlar om att förhindra driftstopp och skydda investeringar. Tetra Pak® Services täcker alla aspekter av din livsmedelsproduktion från dagliga rutiner till verksamhetsutveckling. Våra anpassade servicelösningar förbättrar prestandan, optimerar kostnader och säkerställer livsmedelsskyddet genom hela verksamhetens livscykel.

Se filmen och lär dig mer

Specialist i labb

Livsmedelsskydd och kvalitet

Upp till 50 % färre produktfel

Vi utrustar dig med den senaste tekniken inom livsmedelsskydd och kvalitet, som lösningar för aseptisk prestanda och spårbarhet. Vi utför också granskningar på sajter, tillhandahåller operatörsutbildningar och erbjuder snabb problemhantering.

medarbetare inspekterar förpackning

Högre leveranssäkerhet

Upp till 30 % bättre linjeprestanda

Våra tjänster håller din produktion igång. Från en framgångsrik installation till förebyggande underhåll – vi hjälper dig att begränsa driftstopp så du kan leverera som planerat, i tid och komplett.

människor i möte

Öka effektiviteten och lönsamheten

Spara i genomsnitt 40 000 euro per linje och år

Vi hjälper dig att optimera varje aspekt av din livsmedelsproduktion, få högre avkastning och lägre svinn under produktionen, förlänga livscykeln för dina maskiner och förebygga dyra oplanerade stopp.

Cirkel med servicererbjudande

Låt oss öka din produktivitet

Tetra Pak® Services täcker alla aspekter av din livsmedelsproduktion från dagliga rutiner till verksamhetsutveckling. Våra anpassade servicelösningar förbättrar prestandan, optimerar kostnader och säkerställer livsmedelsskyddet genom hela verksamhetens livscykel.

Läs mer om vårt erbjudande, Maintenance Services, Parts, Consumables, Upgrades, Plant Components, Training Services, Automation Services, Installation Services och Expert Services

Vill du ha mer information om våra tjänster?