Livscykelanalys

Ett hjälpmedel som Tetra Pak använder för att jämföra olika förpackningar är livscykelanalys (LCA). Produktens miljöpåverkan kan utvärderas vid varje steg i dess livscykel – från "vaggan till graven".

LCA kan användas för att analysera olika typer av miljöpåverkan men i dessa analyser värderas oftast växthuseffekten som en av samhällets viktigaste miljöfrågor och här faller kartongförpackningar väl ut.

Vi vill erbjuda våra kunder den bästa förpackningen för miljön, d.v.s. med så låg miljöpåverkan som möjligt. Resultat från LCA-studier från tre nyligen genomförda livscykelanalysstudier i Norden visar att kartongförpackningar står sig bra i jämförelse med andra förpackningar för livsmedel, speciellt när det handlar om klimatpåverkan.

Läs mera om dessa LCA-studier här:

Huvudanledningen till att kartongförpackningar ger bra resultat i LCA-studier är att de primärt är baserade på en förnybar råvara – trä från skogen. Men det faktum att de är distributionseffektiva och har låg vikt bidrar även till denna prestanda.

Förpackningsval är en balans mellan vilket skydd förpackningen ger och dess miljöpåverkan. Genom att primärt använda förnybara material, i kombination med tunna lager av polyetenplast och ibland även aluminium, ger dryckeskartongen en lösning där varje ingående komponent bidrar till att skydda förpackningen:

• Kartong ger förpackningen styrka och stötskydd, med låg miljöbelastning
• Polyetenplast ger en vätskebarriär och i och med att den inte behöver ge förpackningen styrka kan man hålla nere mängden plast för att minska relativ påverkan
• Aluminium ger en mycket effektiv syrgasbarriär för produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur

Detta gör att Dr Ruben Rausings devis "en förpackning ska spara mer än den kostar" idag i högsta grad är levande i Tetra Pak, men idag alltmer från ett miljöperspektiv. 

Livscykelanalys