​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kartongflaskan är här!

För 60 år sedan revolutionerade Tetra Pak mjölkbranschen. Då ersattes glasflaskan av våra lätta och smarta kartongförpackningar. Nu genomför vi nästa stora skifte - den här gången för de produkter som vi konsumerar i farten.

Bara under hösten kommer över 2 miljoner kartongflaskor ut i handeln. De är till största delen gjorda av biobaserad och klimatsmart råvara från skogen och är 40 procent lättare än de traditionella plastflaskorna. Bra för miljön helt enkelt!

Skånemejerier, Coop och ICA är först ut med att erbjuda sin drickyoghurt i kartongflaskan. Men vi är övertygade om att detta bara är början.

 

Unga väljer kartongflaskan

Allt fler vill göra medvetna val, inte minst unga. Det visar bland annat vår senaste konsumentundersökning. Förpackningens klimatavtryck spelar roll, och hela 25 procent av de tillfrågade uppger att de oftast väljer kartong för livsmedel som konsumeras på språng. Detta trots att utbudet hittills varit begränsat.

Klimatsmart råvara från skogen

Kartongförpackningar ger generellt sett upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som plastförpackningar (enligt den livscykelanalys vi låtit utföra*). Att kartongflaskan är så pass klimatsmart beror på att den är baserad på förnybar råvara från skogen. Träden binder koldioxid när de växer och pappersfibern i kartongflaskan kan återvinnas upp till sju gånger.

* “Life Cycle Assessment of consumer packaging for liquid food”, IVL, 2009

Mindre utsläpp med kartongflaskan

Kartongflaskan ger också mindre utsläpp från transporter, eftersom den är 40 procent lättare än de plastflaskor som den ersätter. Det går att stapla fler fyrkantiga än runda förpackningar på samma volym, så fler förpackningar får plats i varje lastbil. Det minskar utsläppen per flaska från transporten.

Kartongflaskan återvinns som pappersförpackning och korken bör sorteras som plastförpackning. Men skulle du råka lämna korken påskruvad tas den om hand om i återvinningsprocessen.

Vad är en god förpackning?

Vi frågade över 1000 konsumenter i Sverige. De flesta tänker på goda val inom mat och dryck, konsumtionsvaror, återvinning och  källsortering, motion och träning.

70procent.jpg

Förpackningen räknas

Nästan varannan konsument tycker att det är viktigt hur en produkt är förpackad när de vill köpa något hälsosamt och miljövänligt.

Vad är en god förpackning?

Kartongförpackningar från Tetra Pak bevarar innehållet naturligt utan tillsatser och har mindre miljöpåverkan än andra förpackningar. Därför är de goda val. Nu räknas alla köp av kartongförpackningar från Tetra Pak.

Förpackningar från Tetra Pak

  • Görs av lätta och förnybara material. Detta innebär en minskad förbrukning av ändliga resurser och en klimatpåverkan som bara är en fjärdedel jämfört med material som glas.
  • Skapas med en förpackningsteknik vilket möjliggör en naturlig konservering. Detta minskar behovet av konserveringsmedel och kylning.
  • Utvecklas tillsammans med våra kunder och testgrupper för att vara lätta att öppna, återförsluta och tömma. Detta gör återvinning enklare och kan hjälpa till att minska matsvinn.​​​​


engodforpackning_579x339.jpg 

Aktuellt

Material för nedladdning

Artikeln From environmental challenge to sustainability catalyst handlar om förpackningens roll i en hållbar livsmedelskedja och är skriven i samarbete med Sustainia, en tankesmedja i Köpenhamn.