Hållbarhetsredovisning - i en god förpackning

Välkommen till Tetra Pak Nordics Hållbarhetsredovisning 2016 för verksamhetsåret 2015. Den började 1999 som en miljörapport för Sverige, men idag täcker den in våra verksamheter i alla nordiska och baltiska länder: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Miljö och hållbarhet blir allt viktigare parametrar för framgångsrika produkter och nordiska konsumenter blir snabbt mer medvetna och tar alltfler miljömedvetna köpbeslut. Läs om hur vi vill uppmuntra till goda och aktiva val i vardagen och om vår resa mot en allt starkare hållbarhetsprofil i samarbete med leverantörer och kunder.

Du kan ladda ner hållbarhetsredovisningen som pdf eller beställa den i tryckt form.

Tetra Paks globala arbete med miljö och socialt ansvarstagande bedrivs främst av globala funktioner inom koncernen och redovisas i vår globala hållbarhetsredovisning, Sustainability Update.

Halvvägs till 2020 målen

År 2010 satte vi upp tre ambitiösa mål som ska vara uppfyllda 2020;

  • Minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan
  • Utveckla hållbara produkter
  • Öka återvinningen

Hur ligger vi till nu när halva tiden har gått?

''Generellt är vi på god väg, även om flera utmaningar kvarstår'', summerar vår miljödirektör Erik Lindroth arbetet hittills.

Det första målet innebär att vi år 2020 ska ligga kvar på samma nivåer av västhusgasutsläpp som vi hade 2010 samtidigt som företagets verksamhet växer. I målet räknas in den klimatpåverkan som hela värdekedjan står för, från leverantörsledet till hur kunder använder våra produkter och hur återvinning sker. När fem år har gått och lika många återstår ser resultaten lovande ut.

Några av årets höjdpunkter


Livet i en god förpackning

I mars 2015 började vi kommunicera på ett helt nytt sätt med såväl kunder som konsumenter. Syftet är att sprida kunskap och uppmana till medvetna förpackningsval. Svenska konsumenter gör varje år 5 miljarder val av förpackningar med flytande livsmedel. Självklart spelar förpackningsvalet roll. Nordiska konsumenters miljömedvetenhet har ökat markant de senaste åren och försäljningen av ekologiska livsmedel går starkt framåt.

Världspremiär för helt växtbaserad förpackning

En av årets stora händelser var när vi tillsammans med den finska mejeriproducenten Valio lanserade en dryckeskartong som helt består av förnybara råvaror. Plasten i de nya, helt förnybara förpackningarna kommer från sockerrör och är, liksom den Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierade kartongen, spårbar till sitt ursprung.

Dokument för nedladdning

Övriga dokument

I samband med EAT Stockholm Food Forum 2015 arrangerade Tetra Pak ett frukostseminarium under rubriken Betydelsen av en god förpackning för att möta utmaningar inom hälsa, mat och hållbarhet. Här en sammanfattning.

På Tetra Paks seminarium i mars 2015 fokuserade branschen på utsidans betydelse - Läs referatet "Utsidan räknas!"

Referat från Tetra Paks frukostseminarium "Hållbar konsumtion – vad tycker konsumenterna?" november 2015.

​​​​​​​​​​

Vill du ha en tryckt kopia på vår hållbarhetsredovisning?