Společnost Tetra Pak® uplatňuje ekologický přístup k podnikání

Společnost Tetra Pak® upřednostňuje obnovitelné zdroje, neboť ty mohou při správné péči růst a být donekonečna opakovaně pěstovány, aniž by přitom docházelo k vyčerpávání našich přírodních zdrojů. Proto jsou obnovitelné zdroje ideální ekologickou i ekonomickou volbou. Nejenže v podobě jednotlivých stromů znovu vyrostou, ale jakožto celé lesy dávají život fauně a floře a samy o sobě představují živé organismy. Lesy, které používají naši dodavatelé jako zdroje, rostou rok za rokem a jsou místem přirozeného výskytu různých druhů rostlin, zvířat a hmyzu a mají tak pozitivní ekologický dopad na život celé naší planety.

Přečtěte si více o lesním hospodářství a FSC

FSC package in nature

Co je odpovědný zdroj z pohledu FSC?

A) Je surovina, která pochází z lesů s certifikátem FSC

B) Je surovina z lesů, kde nedochází ke kontroverzním způsobům těžby jako jsou:

  • nelegálně vytěžené dřevo

  • dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy

  • dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota

  • dřevo těžené z míst, které byly přeměněny z lesů a dalších lesních ekosystémů na plantáže nebo byly přeměněny na nelesní využívání

  • dřevo geneticky modifikovaných dřevin

C) Recyklovaná surovina

FSC logo CZ

Proč kupovat výrobky FSC®?

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám, například při přemnožení kůrovců.

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.

Více o FSC najdete na stránkách FSC Česká Republika