Společnost Tetra Pak® uplatňuje ekologický přístup k podnikání

Společnost Tetra Pak® upřednostňuje obnovitelné zdroje, neboť ty mohou při správné péči růst a být donekonečna opakovaně pěstovány, aniž by přitom docházelo k vyčerpávání našich přírodních zdrojů. Proto jsou obnovitelné zdroje ideální ekologickou i ekonomickou volbou. Nejenže v podobě jednotlivých stromů znovu vyrostou, ale jakožto celé lesy dávají život fauně a floře a samy o sobě představují živé organismy. Lesy, které používají naši dodavatelé jako zdroje, rostou rok za rokem a jsou místem přirozeného výskytu různých druhů rostlin, zvířat a hmyzu a mají tak pozitivní ekologický dopad na život celé naší planety.

Lesy, které využíváme, nevlastníme, ani sami nevyrábíme papír. Abychom však měli jistotu, že jsou tyto lesy řádně spravovány, aktivně sledujeme proces jejich těžby a po celém světě úzce spolupracujeme s dodavateli, nevládními organizacemi a dalšími subjekty.
Abychom si mohli být jisti, že lesy sloužící jako zdroje pro naši výrobu skutečně rostou a jsou spravovány způsobem podporujícím biodiverzitu i sociální spravedlnost, zavedli jsme do praxe Směrnici lesního hospodářství. Tyto směrnice definují naše požadavky a cíle a navíc zajišťují transparentnost našich aktivit a dosahovaných výsledků. V zájmu zajištění příslušné odpovědnosti také své výsledky podrobujeme nezávislým auditům.

Výro​​bky nesoucí označení organizace Forest Stewardship Council (FSC®) jsou nezávisle certifikovány - spotřebitelé tak vědí, že tyto výrobky pocházejí z lesů spravovaných v souladu se sociálními, ekonomickými a ekologickými potřebami současných i příštích generací. Forest Stewardship Council (FSC) je mezinárodní nevládní nezisková organizace s hlavním sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993. Sdružuje zástupce mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků, lesníky, odbory a certifikační organizace z celého světa a další zájmové skupiny včetně domorodých obyvatel.
FSC Forests for All Forever