O Akcji     O Konkursie     Materiały.

 

 

Spektakl ma charakter musicalowy. Jego treść została zmodyfikowana na potrzeby kampanii Akcji Re!Generacja i obejmuje aspekty związane z selektywną zbiórką opakowań, w tym kartonów po płynnej żywności, a także inne treści zachęcające do budowania pro-środowiskowych postaw u młodzieży. Jest to barwne i wciągające widza show, w którym wspólnie z dziećmi aktorzy tańczą, śpiewają, wykonują eksperymenty. Całość dopełniają efekty specjalne – burza baniek mydlanych, sztuczne ognie oraz konfetti. Przed spektaklem animatorzy uczą postępowania ze zużytym kartonem po płynnej żywności oraz zapraszają do konkursów merytorycznych z nagrodami. 

 

 

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w edukacji dorosłych członków rodziny. Wydarzenie jest realizowane przy ścisłej współpracy z Władzami Miast Partnerskich (Białystok, Częstochowa, Kielce, Olsztyn, Warszawa (Wilanów), którym bliskie są idee naszej akcji i które zadeklarowały, iż będą aktywnie budowały system zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, z uwzględnieniem kartonów po płynnej żywności, oraz które zobowiązały się do dystrybucji materiałów edukacyjnych Akcji Re!Generacja. W każdym z miast do akcji zaangażowano lokalne media.