Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Στην Ελλάδα

Maria Sigala
Communications Executive

Tetra Pak Hellas SA
Σώρου 8-10 & Δημητσάνας, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ:+30 210 61 67500

Mail: maria.sigala@tetrapak.com

 

Στην Ελβετία

Christopher Huntley
Senior Vice President Communications
Tetra Pak
70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Switzerland
Phone: +41 79 856 2794
Mail: christopher.huntley@tetrapak.com

Carol Yang
Corporate Director, Public Relations
Tetra Pak
70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Switzerland
Phone: +41 21 729 2303
Mail: carol.yang@tetrapak.com