Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Στην Ελλάδα

Βένια Ζαφόλια
Communications Manager

Tetra Pak Hellas SA
Σώρου 8-10 & Δημητσάνας, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ:+30 210 61 67500

Mail: venia.zafolia@tetrapak.com

 

Στην Ελβετία

Carol Yang
Corporate Director, Public Relations
Tetra Pak
70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Switzerland
Phone: +41 21 729 2303
Mail: carol.yang@tetrapak.com