​​​​​

Local pess contact Serbia

Za bliže informacije, molimo da kontaktirate:


 

Lice za kontakt sa lokalnim medijima:  

Venia Zafolia

Communications Manager

Tetra Pak d.o.o.​

Telefon +30 694 3477 387​​

E-mail: venia.zafolia@tetrapak.com


  

Lica za kontakt sa medijima na globalnom nivou:​

Carol Yang

Korporativni direktor, Odnosi sa javnošću

Tetra Pak

70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Švajcarska

Telefon: +41 21 729 2303

E-mail: carol.yang@tetrapak.com