​​​​​

Kontakti sa medijima

Za bliže informacije, molimo da kontaktirate:


 

Lice za kontakt sa lokalnim medijima: 

Jasna Stilinović

Public Relations

Tetra Pak d.o.o.​

Telefon: +381 (0)​ 11 201 7360​

E-mail: jasna.stilinovic@tetrapak.com


 


 

Lica za kontakt sa medijima na globalnom nivou:​

Christopher Huntley

Viši potpredsednik za komunikacije

Tetra Pak

70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Švajcarska

Telefon: +41 79 856 2794

E-mail: christopher.huntley@tetrapak.com

​ 

Carol Yang

Korporativni direktor, Odnosi sa javnošću

Tetra Pak

70 Avenue Général-Guisan 1009 Pully Švajcarska

Telefon: +41 21 729 2303

E-mail: carol.yang@tetrapak.com