Förpackningarnas nya roll som digitala verktyg

Digitaliseringen förändrar förpackningarnas roll. Tetra Pak® Connected Package-plattformen gör det möjligt för livsmedels- och dryckesproducenter att omvandla sina förpackningar till fullskaliga databärare som ger ökad spårbarhet, produktinformation och coola upplevelser för konsumenterna.

Förpackningar handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om anslutning. Framtiden för förpackningar är utan tvekan digital och Tetra Pak bygger digitala plattformar som hjälper kunderna att anpassa sig efter den snabba utvecklingen inom förpackningsindustrin.

Smarta förpackningar

En titt in i framtiden

Först kom den kodade förpackningen med en streckkod eller en annan kod som kunde skannas, men anslutningsmöjligheterna var fortfarande begränsade. Sedan kom den uppkopplade förpackningen, med en unik skanningsbar kod som såg olika ut för olika förpackningar. Denna unika kod gör det möjligt att spåra plats och historia för en produkt från källa till återvinning. Dessutom kan konsumenterna, i stället för att läsa ett meddelande som är tryckt på själva förpackningen, använda sina telefoner för att skanna koden och kliva in i en helt ny värld av interaktion.

I framtiden kommer det att finnas smarta förpackningar där förpackningen är medelpunkten i den uppkopplade värdekedjan.

Föreställ dig en vardaglig händelse som att försöka bestämma vad du ska laga till middag. En dag kommer den intelligenta förpackningen att kunna kommunicera med de smarta maskinerna i ditt hem, till exempel kylskåpet. Du får omedelbar och korrekt information, inte bara om lagret av produkter hemma utan också om hur mycket av varje produkt som är kvar och dynamiskt uppdaterade utgångsdatum. Baserat på dina tidigare beteenden, livsmedelspreferenser och favoritrecept får du förslag på vad vad du kan laga till middag i syfte att minska risken för matsvinn. Och om några ingredienser saknas kan du med automatik få förslag på vad du behöver handla. Detta sparar tid, är bekvämt och minimerar matsvinnet. Allt du behöver göra är att laga maten!

Vi är inte där ännu, men med den snabba utvecklingen inom Internet of Things och förpackningsteknik kan detta bli verklighet inom bara några år.

Den uppkopplade förpackningen i dag

Det som är möjligt med dagens digitala teknik är ”den uppkopplade förpackningen”. Redan nu hopar sig möjligheterna i takt med att fler och fler tillverkare börjar utnyttja de anslutningsmöjligheter som digitaliseringen erbjuder. Med en unik skanningsbar kod på varje paket omvandlas produkterna direkt till interaktiva mediekanaler. Det unika förpacknings-ID:t öppnar en helt ny värld av kommunikation via förpackningarna.

Lösningarna med uppkopplade förpackningar kan delas in i två huvudkategorier: spårning och konsumentengagemang.

Spårning: Den unika koden möjliggör fullständig spårbarhet. Den nya Tetra Pak® Connected Package-plattformen gör det möjligt att spåra produkter genom hela värdekedjan för att förbättra produktionen, kvalitetskontrollen och transparensen i distributionskedjan. Tillverkarna kommer att ha möjlighet att spåra produkternas historik och ursprung och därmed övervaka marknadsprestanda och potentiella problem. På samma sätt ökar återförsäljarnas synlighet i distributionskedjan och realtidsinsikterna blir större, vilket gör att distributörerna kan spåra lagerrörelser, vara förberedda när problem uppstår och övervaka leveransprestanda.

Lösningar för konsumentengagemang: Den uppkopplade förpackningen blir en inkörsport till nya, digitala produktupplevelser för konsumenterna. Användare kan helt enkelt skanna koden för att testa äktheten hos ett varumärke eller låsa upp nya produktupplevelser: skräddarsydda kampanjer, lojalitetskampanjer, berättelser om produktursprung, frågesporter, onlinespel med mera. Varumärkesägare kan bryta igenom bullret och interagera med sina målgrupper i syfte att differentiera sitt erbjudande, öka lojaliteten och öka försäljningen. Och alla dessa uppgifter kan samlas in och analyseras i realtid.

Både hårdvara och mjukvara

Dessa lösningar för spårning eller konsumentengagemang stöds av den övergripande Tetra Pak® Connected Package-plattformen – en kombination av hård- och mjukvara som ger kunderna det de behöver för att komma igång och ett sätt att nå ut till marknaden snabbt. Plattformen representerar ett integrerat erbjudande för att skapa unika koder, skriva ut ett unikt digitalt ID på varje förpackning, mobilappar som är klara att använda, verktyg för datahantering och en instrumentpanel för övervakning av resultat i realtid.

Tetra Pak® Connected Package-plattformen är skalbar och finns i hela världen. Den är framtagen speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin. Connected Package-plattformen lanserades av Tetra Pak i juni 2019 och bygger på de digitala trenderna bakom Industry 4.0. Med hjälp av kodgenerering, digitalt tryck och datahantering kommer plattformen att innebära nya fördelar för livsmedelstillverkare, återförsäljare och konsumenter tack vare de förbättrade anslutningsmöjligheterna.

Kundexempel: digital skanna & vinn-kampanj

En mejeriproducent i södra Europa tillverkade en mjölkprodukt som röstades fram till årets produkt. Naturligtvis ville de fortsätta vara konsumenternas förstahandsval, men den totala marknadsandelen var på nedåtgående. Det räckte inte för producenterna att fortsätta göra det de alltid hade gjort. De behövde vara mer innovativa och nå ut till konsumenterna på ett roligt och interaktivt sätt.

Tetra Pak försåg kunden med allt som behövdes för att genomföra kampanjen – från utrustning för kodning av förpackningar till mobilappen för konsumenterna och kampanjhanteringsverktygen. Konsumenterna hämtade appen och använde den för att skanna den tryckta koden längst upp på förpackningen, vilket i sin tur gav dem möjlighet att samla poäng och vinna priser.

Med hjälp av Tetra Paks digitala instrumentpanel kunde kunden övervaka kampanjresultatet i realtid. Som ett resultat av att prestandan spårades kunde kunden göra små förändringar i appen för att säkerställa maximal framgång för kampanjen.

Instrumentpanelen visade totalt 17 000 användare – tre gånger så många konsumenter som mejeriproducenten hade kunnat vänta sig med en traditionell kampanj. Sammanlagt skannade användarna förpackningen 325 000 gånger, och produktförsäljningen ökade med 16 procent. Dessutom minskade antalet reklamationer – en positiv kedjereaktion av realtidsövervakningen.

Vill du veta mer om förpackningar som digitala verktyg?