Tetra Pak i siffror

I nära samarbete med våra kunder och leverantörer tillhandahåller vi säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når ut till flera hundra miljoner människor i fler än 160 länder över hela världen.

Nettoförsäljning 2017, miljarder euro:​​11.5​​
Utrustning – processlösningar
nettoförsäljning i miljarder euro
​≈ 1.17
Utrustning – förpackningsmaterial
nettoförsäljning i miljarder euro
≈ 0.88​
Förpackningsmaterial
nettoförsäljning i miljarder euro
≈ 8.0
Servicelösningar
nettoförsäljning i miljarder euro
​≈ 1.4
Länder där Tetra Pak hade försäljning 2017: >160
Geografisk försäljning (% av total försäljning)
Europe & Central Asia28%
North, Central & South America27%
South Asia, East Asia & Oceania18%
Greater China
15%
Greater Middle East & Africa12%​
Antal anställda:​24,800
Levererade fyllningsmaskiner 2017​368
Levererade processenheter 2017​2,266
Antal miljarder Tetra Pak® förpackningar som sålts 2017
188
Produktionsfabriker​55
Marknadsbolag​32
Försäljningskontor​85
Customer Innovation Centres​6
Technical Training Centres​11
Forsknings- och utvecklingscentra:​5
Förpackningsmaskiner i drift: >8 800
Processenheter i drift:>78 800

Siffror den 1 januari 2018

Vill du veta mer? Kontakta oss