Juridisk information och sekretesspolicy

Vi inom Tetra Pak koncernen (”Tetra Pak”) uppskattar det intresse du visar för våra produkter och ditt besök på www.tetrapak.com eller någon av de övriga webbplatser som distribueras av Tetra Pak, till exempel lokala www.tetrapak.cctld, processinginsights.tetrapak.com och www.dairyhandbook.com (”webbplatserna”). Om du vill ställa en fråga eller skicka information till oss ber vi dig gå till sidan Kontakter och fylla i relevant formulär där. Om ärendet rör en särskild geografisk marknad föreslår vi att du kontaktar det lokala Tetra Pak-kontoret direkt. Du hittar länkar till alla lokala Tetra Pak kontor på sidan Kontakter.

Hur samlar vi in information?

Personuppgifter

För att kunna besvara dina frågor eller ge dig specifik information som du har efterfrågat eller ansökt om via sidan Kontakter ber vi dig uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du skickar in dessa personuppgifter när du söker en tjänst samlar vi in denna information också. Vi betraktar ditt inlämnande av personuppgifter som ett uttryckligt, skriftligt samtycke till att vi samlar in uppgifterna så att vi kan kontakta dig via post, e-post eller telefon i syfte att besvara din fråga eller ansökan.

Cookies

En cookie är en liten mängd information som skickas från en webbplats och lagras i användarens webbläsare när han eller hon besöker webbplatsen. En cookie kan vara tillfällig och bara användas under själva webbläsarsessionen (sessionscookie) eller sparas på din dator en viss tid (permanent cookie). 

För att kunna använda informationen på Tetra Paks webbplatser fullt ut, måste du välja att acceptera cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna analysera användandet av våra tjänster i syfte att förbättra och anpassa din upplevelse. Cookies hjälper oss att kartlägga ditt användarbeteende. Dessa uppgifter samlas endast in när du besöker en av Tetra Paks webbplatser. Ingen information samlas in om tredjepartswebbplatser som du besöker. De cookies vi använder skadar inte din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Inte heller lagrar de några personliga uppgifter om dig.

Om du väljer att fylla i det särskilda Eloqua-formuläret som finns på vår webbplats, kan vi även länka dessa uppgifter till den surfinformation som samlats in av Eloqua-cookien. Sedan använder vi denna information för att anpassa vår kommunikation med dig. Exempelvis delar vi information som vi tror återspeglar dina intressen och behov, baserat på vilka ämnen du visat intresse för på våra webbsidor. Här finns mer information om de cookies vi använder.

Så här använder och skyddar vi data som vi samlar in

Ingen information som du anger eller som spåras med hjälp av cookies kommer att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke förutom i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi kan dela dina uppgifter med andra Tetra Pak företag, eller med tredjepartsanalytiker som arbetar på uppdrag av Tetra Pak, i syfte att besvara dina frågor eller din ansökan, uppfylla dina önskemål eller ge dig uppgifter som du begärt.

Det är viktigt att notera att vi och våra analytiker aldrig försöker identifiera dig som person. Inte heller samlar Tetra Pak in någon personlig information om dig (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via webbplatserna utan din kännedom och/eller ditt samtycke. Vi kan använda och spara uppgifter som samlas in på Webbplatsen i syfte att besvara förfrågningar och hantera ärenden (via post, e-post eller telefon), uppfylla våra juridiska skyldigheter och/eller skydda våra berättigade intressen på annat sätt som är tillåtet enligt lag.  Vi upprätthåller de organisatoriska, tekniska och fysiska standarder som behövs för att skydda dina uppgifter från otillåtet utlämnande, användning, ändring eller förstörelse.

Så här hanterar du cookies och väljer bort dem

Om du inte accepterar att cookies används på våra webbplatser kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte tillåts. Det innebär emellertid att vi inte kan garantera att funktionerna på våra webbplatser fungerar som de ska. Proceduren för hur cookies avslås beror på vilken webbläsare du använder.

Webbläsarcookies: Du kan välja hur din enhet ska hantera webbläsarcookies. Det gör du via webbläsarinställningarna. Exempelvis kan du välja att vägra eller radera alla cookies. Om du väljer att aldrig ta emot cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att vissa tjänster inte tillhandahålls. Alla webbläsare är olika, så ta en titt på Hjälp-menyn i din webbläsare. Där får du veta mer om hur du gör för att ändra cookieinställningarna. Du kan även följa instruktionerna på: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/, som innehåller information om de vanligaste webbläsarna. 

Lokal lagring (Flash och HTML5): De vanligaste webbläsarna rensar dina lokalt lagrade data när du väljer att radera/rensa cookies och webbsurfdata. I Hjälp-avsnittet finns mer information. Ett annat alternativ är att styra vilka webbplatser som ska kunna lagra information (och hur mycket) i Flash-cookies, genom att gå till inställningspanelen på Adobes webbplats.

Funktionen Do Not Track (DNT) i din webbläsare

DNT är en funktion som finns i vissa webbläsare och som, när den är aktiverad, skickar en signal till webbplatserna med en begäran om att ditt surfande inte ska kartläggas, av exempelvis tredjeparts annonsnätverk, sociala nätverk och analysföretag. Den här webbplatsen saknar för närvarande stöd för DNT-förfrågningar, men du när som helst välja att avstå från kartläggning i analys- och reklamsyfte med hjälp av länkarna ovan.

Ännu har ingen enhetlig standard antagits för att slå fast hur DNT-begäranden ska tolkas och vilka åtgärder som ska vidtas av webbplatser och tredjeparter. Vi kommer att fortsätta granska DNT och andra nya tekniker och kan komma att anta en DNT-standard när en sådan blir tillgänglig. 

Widgetar för sociala medier

Vi kan använda oss av widgetar för sociala medier på våra webbplatser så att våra besökare till exempel kan dela, kommentera eller diskutera innehåll från webbplatserna på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn och så vidare). Information om hur och vilka uppgifter som samlas in och vilka cookies som dessa tredjeparter använder sig av finns i deras respektive sekretesspolicyer.

Externa webbplatser och länkning

Länkar från våra webbplatser

Tetra Pak koncernen länkar till andra webbplatser i syfte att ge dig möjlighet att granska relaterad och intressant information om oss och vår verksamhet. Dessa tredjepartswebbplatser kontrolleras inte av oss och omfattas inte av vår sekretesspolicy. Om du besöker andra webbplatser via länkarna som anges, så kanske webbplatsoperatörerna samlar in dina personuppgifter. Bekräfta att du godkänner sekretesspolicyn hos dessa externa parter innan du skickar personuppgifter. 

Externa länkar till Tetra Paks webbplatser

Det är bara tillåtet att länka från en extern part till en webbplats som ägs och kontrolleras av oss, ifall den externa webbplatsen inte innehåller material som kan uppfattas som olaglig, hotfull, kränkande, skandalös eller stötande, eller som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan vara kriminellt, utgöra grund för skadestånd eller bryta mot annan lagstiftning. Vi tar inget som helst ansvar för innehåll eller funktioner på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Tetra Pak koncernen.

​​​​

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att hålla informationen på våra webbplatser, till exempel texter, fotografier, bilder och siffror, uppdaterad och korrekt. Informationen tillhandahålls "som den är" och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar avseende fullständighet, korrekthet, pålitlighet, lämplighet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett syfte, i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar heller inte att våra webbplatser är fria från virus eller annan kod med skadliga egenskaper. Om inte annat anges i tillämplig lag ansvarar vi inte för skador som uppkommer till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehåll, tjänster och material som tillhandahålls på eller via webbplatsen.

Upphovsrätt

Den här webbplatsen och alla illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, förpackningar och tekniska specifikationer ("Innehåll") som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Tetra Pak International SA, ©. Med ensamrätt. Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller Innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd, utöver rätten att göra en kopia eller ladda ned på en lokal hårddisk för privat bruk.

Kopior av Innehållet som delas på lagligt sätt görs endast tillgängliga av ägaren på villkor att du inte ändrar Innehållet eller tar bort eller ändrar upphovsrättsinformation på Innehållet.

Tetra Pak logotypen i byggnad

Cookies for www.tetrapak.com (Pdf)

(pdf, 317 KB)
Hämta

Tetra Pak trademarks list

(pdf, 199 KB)
Hämta

Vill du veta mer? Kontakta oss