TILLSAMMANS MOT COVID-19

Vi gör livsmedel säkra och tillgängliga, överallt

COVID-19-utbrottet är en händelse utan motstycke som påverkar samhällen över hela världen. Ingen av oss har tidigare upplevt en situation som liknar den vi just nu går igenom. Våra tankar går till dem som drabbas hårdast. I detta sammanhang krävs extraordinära åtgärder för att säkerställa att vi kan fortsätta fullfölja vårt löfte om att bevara det goda.

Tetra Laval-gruppen skänker 10 miljoner euro till hjälpinsatser mot COVID-19

COVID-19-pandemin har påverkat samhällen över hela världen på ett sätt som vi aldrig tidigare varit med om. Våra tankar och vårt deltagande går till alla dem vars liv har påverkats. För att stödja de globala insatserna mot krisen skänker Tetra Laval-gruppen 10 miljoner euro till olika frivilligorganisationer som stöttar sjukvårdssystemet i alla de länder som vi är verksamma i.


För ytterligare information, vänligen kontakta:Sumit Khatter

VP External Communications
Mobiltelefon: +91 124 4124674
E-post: sumit.khatter@tetrapak.com

​​​