Lund, Sverige

​​​​​​​

Tetra Pak publicerar hållbarhetsrapport för 2019


I dag publicerar Tetra Pak North Europe ett komplement till företagets globala hållbarhetsrapport för 2019, där man redovisar åtgärder, investeringar och ambitioner kopplat till sin hållbarhetsresa.​

Redan 1999 publicerade Tetra Pak sin första hållbarhetsrapport. Under dessa 21 år har bolagets hållbarhetsstrategi utvecklats avsevärt, från att fokusera på miljöåtaganden och relaterade åtgärder, till att idag lägga större fokus på att utvärdera alla delar av verksamheten och dess konsekvenser, inklusive företagets samhällspåverkan. I sitt hållbarhetsarbete utgår Tetra Pak från en egenbedömning som tar in riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Detta sker genom en så kallad materialitetsanalys, med målet att säkerställa att företaget får största möjliga positiva inverkan på omvärlden.

- Årets hållbarhetsrapport visar på många områden där Tetra Pak gjort stora framsteg. Särskilt på den nordeuropeiska marknaden där förnybara material och hållbarhet står högt på agendan för både konsumenter och våra kunder, säger Berit Hoffmann, Marketing Director på Tetra Pak North Europe. Till exempel står Skandinavien, Storbritannien och Baltikum för över 80 % av den europeiska försäljningen av helt förnybara kartongförpackningar. Vi ser att detta är marknader där man bryr sig om förpackningens klimatpåverkan och att man väljer Tetra Pak för att leverera de förpackningslösningar som krävs.

I årets rapport presenterar Tetra Pak ett antal höjdpunkter som i sin tur bidragit till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Till exempel har man:

  • Investerat 80 miljoner euro i utveckling av papperssugrör, korkar och andra lösningar som ersätter fossila plastsugrör från 2019 till 2021. Dessa innovationer blir nu en integrerad del av Tetra Paks hållbara förpackningsportfölj.

  • Sålt 545 miljoner Tetra Rex® Bio-based förpackningar i Nordeuropa under 2018, vilket är mer än 80% av den europeiska försäljningen av helt förnybara kartongförpackningar.

  • Kommit en god bit på vägen för att möta sitt mål om minskade koldioxidutsläpp till 2020. Tetra Pak har sparat in en kumulativ total på 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter sedan 2010, sett över hela värdekedjan.

  • Engagerat sig i Ellen MacArthur Foundation New Plastics Economy

  • Visat ett fortsatt stort engagemang för cirkulära lösningar genom återvinningspartnerskap med företag som Veolia​, för att skapa bättre förutsättningar för återvinning av dryckeskartong världen över. Tetra Pak har investerat 20 miljoner euro sedan 2012 för att stödja insamlings- och återvinningsinfrastrukturer globalt, samt skapat 45 nya roller inom företaget för att stödja och förbättra insamling och återvinning av kartonger.

  • Dessutom visar en rad livscykelanalyser för Europa, som genomfördes av en tredje part 2018, att kartongförpackningar orsakar nästan tre gånger mindre koldioxidutsläpp än plast*, vilket i många fall bekräftar kartongens plats som den mest klimatsmarta förpackningslösningen sett till koldioxidutsläpp. I genomsnitt innehåller en 200ml Tetra Pak kartong sex gånger mindre plast än en plastflaska av motsvarande storlek**​.

- Under mina 20 år på Tetra Pak har hållbarhet alltid varit kärnan i vårt löfte att bevara det goda. Idag innefattar det löftet både mat, människor och miljö, säger Mario Abreu, VP Sustainability. Rapporteringsprocessen ser till att vi håller fokus på våra åtaganden både internt och externt, och vi har lärt oss mycket på vägen - särskilt vikten av partnerskap och fullständig öppenhet och transparens.

Du hittar Hållbarhetsrapporten för 2019 här.

OM TETRA PAK
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 160 länder runtom i världen. Med över 25 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se​.

MEDIAKONTAKT
Christina Appelgren
Tetra Pak North Europe
Tel: +46 733 36 21 12
christina.appelgren@tetrapak.com

*Siffrorna jämför en Tetra Rex® 1-liters kartong, som har 32 CO2-ekvivalenter per 1000 liter, jämfört med en 1136 ml HDPE-flaska, med 88,6 CO2-ekvivalenter, enligt LCA-beräkningen


**200 ml Tetra Brik®-kartong (fylld med 189 ml) med sugrör innehåller 2 g plast jämfört med 12,5 g i en plastflaska av motsvarande storlek för kall mjölk​