Livsmedelsföretag och WWF sjösätter initiativ för hållbar livsmedelskedja

2015-06-02 I samband med matkonferensen EAT Forum i Stockholm, som samlar globala experter på hållbar mat, lanserar företag i samarbete med WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja.

– Målet är driva på och öka omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Vi är stolta över att få koordinera arbetet. Genom samarbete och dialog i kombination med tydliga åtgärder kan alla aktörer som deltar bidra till en livsmedelskedja inom planetens gränser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakom initiativet Hållbar Livsmedelskedja står Arla, Axfood, Coop, HKScan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd samt Tetra Pak. Målet med initiativet är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan.

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Medan cirka 870 miljoner människor lider av hunger är omkring 1,4 miljarder överviktiga. Välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare. Redan idag överskrider människans konsumtion jordens begränsade naturresurser.

"Att gå samman i en neutral dialogplattform med inriktning på tydliga konkreta åtgärder som dessa aktörer nu gör ger möjligheter att hantera några av de största utmaningarna för att nå hållbar hälsosam mat för alla. EAT Forum vill också göra just detta, att föra samman aktörer för dialog och utveckling, och här ser vi ett initiativ som tar frågorna vidare på ett konkret och praktiskt plan" säger Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre.

Aktörerna vill ta ledarskap genom att driva nyckelfrågor och skapa lösningar med mätbar betydelse – och där åtgärderna har potential att få brett genomslag. Deltagarna ska kunna kommunicera konkreta aktiviteter och mätbara resultat från samarbetet. De ska också inspirera och uppmuntra alla aktörer i kedjan från jord till bord för en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Läs mer på: www.hallbarlivsmedelskedja.se

För frågor, kontakta:

Anna Richert, sakkunnig hållbar mat, WWF, 070-637 68 78, anna.richert@wwf.se

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, mobil 0705-65 45 15

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, mobil 070-629 10 77

---------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner hållbar livsmedelskedja

Arla: Anna-Karin Modin-Edman, Sustainability Manager, anna-karin.modin.edman@arlafoods.com

Axfood: Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar, asa.domeij@axfood.se

Coop: Louise König, Chef Hållbar utveckling, louise.konig@coop.se

HKScan: Vera Söderberg, corporate responsibility manager,          vera.soderberg@hkscan.se

ICA: Maria Smith, chef miljö och socialt ansvar, maria.smith@ica.se

Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef, claes.johansson@lantmannen.se

Löfbergs: Eva Eriksson, hållbarhetschef, eva.eriksson@lofbergs.se

Orkla Foods Sverige: Cecilia Sjöholm, CSR-direktör och kommunikationschef, cecilia.sjoholm@orklafoods.se

Polarbröd: Carina Roos, utvecklingschef, carina.roos@polarbrod.se

Tetra Pak: Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak, erik.lindroth@tetrapak.com