Lund

​Ny forskning visar:
förnybart är ett klimatsmart val

För första gången har miljö- och klimatpåverkan från växtbaserad bioplast i förpackningar analyserats i en omfattande livscykelanalys genomförd av tyska forskningsinstitutet Ifeu. Resultaten visar att förnybara och växtbaserade material som kartong och bioplast leder till lägre klimatpåverkan.

En ny forskningsrapport om hållbara materialval visar att förpackningar med hög andel förnybar råvara har liten klimatpåverkan jämfört med andra material.

Genom att använda växtbaserad plast i kork och laminat kan kartongförpackningar göras ännu mer klimatsmarta.

- Rapporten visar att materialvalet är en avgörande faktor för förpackningens påverkan på miljön. Vi kan se att ju mer förnybart material som används, desto mindre klimatpåverkan ger förpackningen, och resultaten har även granskats av en extern expertpanel, säger Stefanie Markwardt, projektledare för livscykelanalysen, på Ifeu.

Bioplasten som används i förpackningar från Tetra Pak tillverkas av sockerrör. I och med att råvaran är växtbaserad kan man förenklat säga att man återanvänder den koldioxid som redan finns i atmosfären. Enligt livscykelanalysen har en kartongförpackning med kork och laminat som tillverkas av bioplast lika liten klimatpåverkan som en traditionell kartongförpackning utan kork. Därmed kan man öka bekvämligheten för konsumenter genom att sätta på en skruvkork, utan att sänka hållbarhetskraven.

- Resultaten ger oss ytterligare stöd i beslutet att gå i en fossilfri riktning. På senare år har vi utvecklat förpackningar som innehåller växtbaserad plast istället för fossil plast i ökande grad. Visionen är en 100 procent förnybar förpackning från svensk skog, säger Erik Lindroth Miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

Idag är 50 procent av plastkorkarna på förpackningar från Tetra Pak i Sverige tillverkade av växtbaserat material. Målet är att öka andelen ännu mer framöver. Tillgången på bioplast i Sverige måste dock öka för att kunna möta den stora efterfrågan på helt förnybara förpackningar.

Livscykelanalysen har genomförts på uppdrag av Tetra Pak som ett oberoende forskningsprojekt med externa granskare.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Nordics
erik.lindroth@tetrapak.com
0733-36 5996

Stefanie Markwardt, projektledare för livscykelanalysen på Ifeu
stefanie.markwardt@ifeu.de
+49 (0) 6221-4767-90


OM FORSKNINGSRAPPORTEN

Ifeu har genomfört livscykelanalysen på uppdrag av Tetra Pak. Tetra Pak har inte deltagit aktivt i genomförandet av studien. Forskningsrapporten innehåller jämförelser av miljöpåverkan från kartongförpackningar och förpackningar av andra material genom hela livscykeln, ”från vaggan till graven”. Resultaten är granskade av en oberoende expertpanel bestående av en professor i industriell ekologi, en doktor i eko-innovation och en ordförande vid ett svenskt forskningsinsitut. Rapporten i sin helhet, 439 sidor, finns på www.tetrapak.se och skickas på begäran.

OM TETRA PAK
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med över 23 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se

OM IFEU
Institutet för Energi- och Miljöforskning, Ifeu, är en icke-vinstdrivande organsiation. Det grundades 1978 av forskare från Universitetet i Heidelberg som ett oberoende Center of Excellence för miljöforskning. Ifeu har 70 anställda, framförallt forskare inom naturvetenskap, ingenjörer och samhällsvetare https://www.ifeu.de 

Comparative Life Cycle Assessment of Tetra Pak® carton packages and alternative packaging systems for liquid food on the Nordic market

(pdf, 7311 KB)
Hämta

Key findings of LCA study for Nordic countries focusing on the Swedish market

(pdf, 1009 KB)
Hämta