Lund

​​​​​​​​​​​​​​

Nytt samarbete med hållbar framtid i fokus 


Lunds universitet och Tetra Pak har nyligen tecknat ett femårigt strategiskt avtal som stärker deras långsiktiga samarbete. Syftet är att utveckla och stärka kompetenser och utbildning inom olika fokusområden med ambitionen att främja innovationer för hållbara produkter, företag och samhällen. ​

Lunds universitet och Tetra Pak har nyligen tecknat ett femårigt strategiskt samarbetsavtal som kommer att fortsätta bygga på ett väl etablerat samarbete kring förpackningslogistik, livsmedelsteknik och förpackningsmaterial. Tillsammans kommer Lunds universitet och Tetra Pak att sträva efter att skapa nya utvecklingsmöjligheter för industrin och akademin; däribland att främja gemensamma resurser och kompetenser, utforska möjligheter att vidareutveckla idéer och att skapa en plattform för utbyte mellan studenter och anställda.

Samarbete är grundläggande i Tetra Paks verksamhet och partnerskapet med Lunds universitet är inget undantag, särskilt för att tillsammans ta itu med områden som till exempel cirkulär och biobaserad ekonomi. Samarbete mellan industrin och akademin är avgörande för företaget för att främja nya lösningar inom livsmedelskedjan och för att fullända en mängd olika industriella processer. Tetra Pak har med hjälp av Lunds universitet kunnat förbättra blandningen av industriella emulgerade produkter och utvecklingen av ny förpackningsdesign och formningsprocesser. Ett annat exempel på gemensamma aktiviteter är att båda är huvudmedlemmar i Treesearch, Sveriges största plattform för forskningssamarbete kring nya hållbara material från skogsresurser.

- Tetra Pak är en viktig strategisk partner som vi har samarbetat med länge och i flera projekt. Genom att vi nu fördjupar, breddar och formaliserar samarbetet ser vi ännu större möjligheter att utveckla forskning, utbildning och innovationer tillsammans, och därmed också stärka vår regions attraktionskraft. Akademin och industrin behöver arbeta nära och långsiktigt för att lösa dagens komplexa utmaningar i samhället såsom hållbarhet vilket ligger till grund för detta samarbete, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

- Partnerskap och nära samarbeten är grundläggande för Tetra Paks innovationsarbete. Samarbetet med Lunds universitet ger Tetra Pak tillgång till banbrytande akademiska kompetenser och kommer att skapa nya möjligheter för både anställda och studenter. Vi är mycket glada över att formalisera detta samarbete. Tillsammans kan vi ta itu med några av de grundläggande utmaningarna som vår bransch står inför och i slutändan erbjuda bättre globalt stöd till både våra kunder och konsumenter, säger Laurence Mott, Executive Vice President, Development & Engineering and R&D, Tetra Pak.

För mer information, kontakta:
Anna Johansson, pressansvarig, Lunds Universitet, +46 709-525251, anna.johansson@rektor.lu.se 
Christina Appelgren, Communications Regional Director, Tetra Pak, + 46 733-362112, christina.appelgren@tetrapak.com ​

Bilder för nedladdning

Lunds universitet byggnad

Lunds universitet byggnad

(Image, 2459 KB)
Förhandsgranska Hämta
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

(Image, 7347 KB)
Förhandsgranska Hämta
Reports, graphs and tablet on table

Reports, graphs and tablet on table

(Image, 9015 KB)
Förhandsgranska Hämta
Creating packaging designs

Creating packaging designs

(Image, 3950 KB)
Förhandsgranska Hämta
Laurence Mott​, Executive Vice President, Development & Engineering Tetra Pak

Laurence Mott​, Executive Vice President, Development & Engineering Tetra Pak

(Image, 1679 KB)
Förhandsgranska Hämta