Lausanne, Schweiz

​​​Tetra Pak Index 2018: Ökande e-handel med livsmedel ställer krav på nya smarta förpackningar

Tetra Pak Index 2018, som vi presenterar i dag, visar hur internet förändrar livsmedelshandeln. E-handeln med livsmedel växer samtidigt som de fysiska butikerna förändras och smälter samman till en gemensam kanal där konsumenterna förväntar sig att kunna handla när, var och hur de vill, med den smarta telefonen som vägvisare.

Förpackningen kommer att spela en viktig men annorlunda roll i e-livsmedelshandeln och smart förpackningsteknik, till exempel digitalt utskrivna koder, kommer att innebära nya spännande möjligheter för både e-handlare och varumärken.

Uppgången i e-livsmedelshandeln innebär en stor möjlighet för livsmedels- och dryckesvarumärken, och förpackningen betyder mycket för deras framgång. I synnerhet bidrar smarta förpackningar till att öka tydligheten och effektiviteten i leveranskedjan, i båda riktningarna, samtidigt som de gör det möjligt att skapa en direkt och interaktiv relation med konsumenten. Vi tror att denna teknik, som utvecklas snabbt och som vi har testat sedan 2016 och nu börjar använda i Europa, kan hjälpa våra kunder att upptäcka nya möjligheter, som skapar tillväxt under kommande år, säger Alexandre Carvalho, Director Global Marketing Services på Tetra Pak.

Tetra Pak Index 2018 är baserat på konsumentundersökningar i fem länder, en global studie av marknadssegmentering och intervjuer med e-handlare i USA, Europa och Kina, och syftar till att skapa insikter för livsmedels- och dryckesbranschen.

Kina leder utvecklingen inom e-handel med livsmedel

Samtidigt som e-handeln ökar överallt och överträffar alla andra kanaler ser det mycket olika ut på olika marknader.

Fram till 2030 kommer Kina att fortsätta att leda förändringen – både online och inom detaljhandel – genom stora investeringar och konsumenternas intresse och eftersom man inte har någon traditionell modell att försvara. Andra föregångsregioner i länder under utveckling är Bangkok, Jakarta och Seoul.

I de industrialiserade länderna förväntas konsumenternas ökande förtroende för e-handelns leveranser och kvalitet leda till en snabb tillväxt inom denna handel i Frankrike, Belgien och Storbritannien. Länder som relativt sett släpar efter är USA, Tyskland och Japan, där kvalitet och nyskapande inom fysisk handel väntas hålla den konkurrenskraftig.

Fyra trender som påverkar e-livsmedelshandelns tillväxt

Tetra Pak Index 2018 visar fyra viktiga trender som påverkar e-livsmedelshandelns tillväxt:

Enkelhet Den största drivkraften bakom konsumenters användning av e-handeln överallt, då tidspressade konsumenter söker efter nya sätt att förenkla sin tillvaro. Viktiga möjligheter finns i enkel påfyllning av produkter, varumärkesidentitet och praktiska förpackningar.

Teknik och prestanda Leveranskedjorna kommer att fortsätta att förändras av olika tekniska lösningar, särskilt identifiering via radiofrekvens (RFID) och robotteknik, som ökar effektiviteten och tydligheten. Mycket snabba leveranser på så lite som tio minuter förväntas senast 2025, vilket kommer att förändra konsumenternas beteende i riktning mot att handla mindre mängder och oftare.

Hållbarhet Restriktioner för plast och medvetenheten om kretsloppsekonomin kommer att fortsätta att öka och återvinning kommer att bli allt viktigare. Konsumenter vill veta om varumärken "gör rätt".

Personligt och unikt Anpassning av produkter och en personanpassad konsumentprocess kommer att bli viktiga differentierande faktorer i framtiden. E-detaljhandlare kommer att fortsätta att använda konsumentdata för personanpassning, relationsbyggande och egen produktutveckling och därmed skaffa sig mer inflytande på bekostnad av varumärkena. Detta förstärker tendensen till att vända sig direkt till konsumenten, och så många som 80 procent av de företag som säljer paketerade konsumtionsvaror väntas försöka använda denna metod vid ingången av år 2025.

Smarta förpackningar ger konsumenten en bättre upplevelse och effektiviserar logistiken

Smart förpackningsteknik, till exempel i form av digitalakoder, gör det möjligt att förse varje enskild produktförpackning med en unik ID-beteckning som kan läsas av med en specialenhet eller en vanlig smart telefon.

Detta skapar en interaktiv kontakt med enskilda konsumenter och ger en starkt förbättrad konsumentupplevelse genom extra information om produkter, personliga erbjudanden och rekommendationer, automatisk kontantfri kassahantering med mera. Med hjälp av information som inhämtas via dessa digitala koder kan varumärken kontinuerligt förbättra köpupplevelsen och personanpassa den ännu mer för konsumenten.

E-detaljhandlare efterfrågar också unika ID-beteckningar som är kompatibla med den robotteknik som används i deras lager och distribution. Denna teknik kommer att hjälpa dem att hantera komplex logistik och öka effektiviteten.

Rapporten Tetra Pak Index 2018 finns att ladda ner här.