Lund

​Tetra Pak tar klimatarbetet till nästa nivå

Tetra Pak är det första förpackningsföretaget i livsmedelsbranschen som fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets (SBT). Därför ersätts nu den sista fossila delen el i svenska anläggningar med förnybar grön el och Tetra Pak ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige.

Ambitiösa och vetenskapligt baserade mål stödjer konkreta åtgärder och motiverar ett utvecklat klimatarbete. Tetra Pak har under många år arbetat för att reducera klimatpåverkan, både genom minskad energianvändning men även genom valet av energikällor. Nu övergår företaget till 100 % förnybar el genom att bland annat använda 60 GWh grön el per år från ursprungsmärkt svensk vindkraft, på anläggningarna i Lund, Sunne, Fjällbacka och Tumba.

Som ett led i samarbetet med initiativet Science Based Targets har dessutom två solcellsanläggningar installerats i Lund och biogas ska nyttjas för att producera ånga till all testverksamhet.

- Vi är stolta över att både i vår produktion och våra produkter stödja omställningen bort från fossila råvaror. Vi har ett klimatsmart helhetserbjudande till våra kunder, från skog som förpackningsmaterial till bioplast i mer än hälften av alla plastkorkar i Sverige och låg klimatpåverkan i produktion för att nämna några exempel, säger Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Nordics.

Tetra Pak ser klimatarbetet som en konkurrensfördel och vill samtidigt bidra till nationella klimatambitioner. Därför ansluter de sig också till Fossilfritt Sverige, ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och som nu har över 200 aktörer.

- Vi ser i Sverige ett stort engagemang från näringslivet i klimatfrågan. När en global aktör som Tetra Pak satsar förnybart och ställer sig bakom målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer finns det hopp. När de ser att lönsamhet och fossilfrihet går hand i hand ger det oss extra kraft att genomföra den omställning av samhället som är nödvändig, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Den totala mängden grön el på 60 GWh motsvarar den årliga energianvändningen i ca 3 000 normalvillor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Nordics
erik.lindroth@tetrapak.com
0733-36 5996


OM TETRA PAK

Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med över 23 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se.


OM FOSSILFRITT SVERIGE
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

http://fossilfritt-sverige.se/

Nedladdningsbar bild

Tetra Pak Miljödirektör Erik Lindroth

Tetra Pak Miljödirektör Erik Lindroth

(Image, 3799 KB)
Förhandsgranska Hämta