Lausanne, Switzerland

​Tetra Paks kommentar till den kinesiska konkurrensmyndigheten SAICs beslut

 

Tetra Pak har idag mottagit den kinesiska konkurrensmyndighetens, State Administration of Industry and Commerce (SAIC), beslut angående Tetra Pak Kinas affärspraxis. Beslutet är resultatet av en undersökning som myndigheten genomfört och som pågått närmare fyra år.

Vi är besvikna över beslutet, men accepterar det och vi kommer inte att överklaga beslutet, säger Chris Huntley, Tetra Pak Gruppens informationsdirektör.

Tetra Pak strävar efter att efterleva all relevant lagstiftning i alla de länder där vi har verksamhet. Sedan Kina uppdaterade sin konkurrenslagstiftning 2008, har vi gjort ändringar i våra kontrakt för att säkerställa att vår affärspraxis följer gällande regler. Vi har varit övertygade om att dessa ändringar har varit tillräckliga, men tyvärr har SAIC nu beslutat att så inte var fallet inom ett begränsat antal områden. Vi kommer nu göra de ändringar som krävs för att säkerställa att vår affärspraxis i alla delar följer lagstiftningen.

Tetra Pak är stolta över att, tillsammans med sina kunder, ha bidragit till att utveckla Kinas mejeri och dryckesindustri. När vi startade vår verksamhet i Kina 1972 var vi det första utländska företag i vår industri som etablerade verksamhet i landet och vi introducerade ny förpackningsteknologi som har säkerställt distributionen av bland annat mejeriprodukter till konsumenter över hela landet, fortsätter Huntley.

Vi är tacksamma för den tillit våra kinesiska kunder visat oss. Vi kommer att fortsätta säkerställa att de, och de kinesiska konsumenterna, även fortsättningsvis får tillgång till effektiva och säkra förpackningslösningar. Vi lägger nu denna utredning bakom oss, gör de ändringar av vår affärspraxis som krävs och fokuserar på att fortsätta växa vår verksamhet i Kina, säger Huntley.

För ytterligare frågor vänligen kontakta Eva Milton
mobil 0733-363660