​Sverige slog Finland i Kartongmatchen 2018 – största återvinningstävlingen är nu avgjord! ​

Idag presenteras årets vinnare av Kartongmatchen 2018. Mellan den 16 augusti 2018 och 8 februari 2019 har nästan 14 000 skol- och förskolebarn tävlat för att öka återvinningen av dryckeskartonger i Sverige och Finland. Sedan 2012 har drygt 220 000 barn deltagit i tävlingen som anordnas av Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF. Syftet är att sprida kunskap och engagemang bland unga kring frågor som berör miljö, hållbarhet och återvinning. ​​

- Att återvinna är ett enkelt sätt att minska vår klimatpåverkan och gör att vi använder naturresurser på ett mer hållbart sätt. Genom Kartongmatchen engagerar Tetra Pak och WWF nästa generation att tidigt börja hushålla med jordens resurser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

I Sverige och Finland återvinns ungefär var tredje dryckeskartong – en siffra som WWF och Tetra Pak vill öka genom skoltävlingen. I årets upplaga av Kartongmatchen var första gången som tävlingen även kördes i Finland. I Sverige uppnådde de klasser som deltog en återvinningsgrad på 87 procent och i Finland 76 procent. Kartongmatchen är därmed ett tydligt bevis på att det går att öka återvinningen genom att inspirera, sprida kunskap och skapa engagemang. Pedagogerna som har deltagit i tävlingen har tillsammans med sina förskolebarn och elever tagit uppdraget om att öka återvinningen med stor kreativitet och entusiasm.

- Att få möta barn och ungdomar inom ramen för Kartongmatchen och prata miljö och återvinning ger mig hopp om framtiden. Tävlingsbidragen visar att det finns ett starkt engagemang för återvinning bland barnen och att de finner mycket glädje i att göra goda val för miljön, säger Helena Lindh, projektledare för Kartongmatchen hos Tetra Pak.

För barn som har lärt sig om återvinning av förpackningar genom tävlingen är det busenkelt och helt självklart. Här har vi vuxna en del att lära: 

​- Jag förstår inte varför inte alla återvinner… Jag menar, hur svårt kan det vara? säger ett av förskolebarnen, Mikkel, 4 år.

 Använda kartongförpackningar är en viktig råvara för nya produkter och det är därför viktigt att de återvinns. Returfiber från kartong kan användas flera gånger om i olika pappersprodukter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindh, Projektledare Kartongmatchen Tetra Pak, +46 73 336 41 89, helena.lindh@tetrapak.com