Organisationen inom Tetra Pak gruppen

Diagrammet visar vår organisationsstruktur med avdelningar för kommunikation, rättsliga frågor, ekonomi, personaladministration, våra operativa enheter och kluster.

Koncernchef och VD för Tetra Pak: Dennis Jönsson. Läs mer om Vårt globala ledarskapsteam (Global Leadership Team, GLT)

Läs mer under Fakta och siffror och se vår globala närvaro under Kontakter.

Organisationsinnehållsdiagram

Vill du veta mer om vår organisation? Kontakta oss