Tillsammans mot COVID-19

Vi gör livsmedel säkra och tillgängliga, överallt

COVID-19-utbrottet är en händelse utan motstycke som påverkar samhällen över hela världen. Ingen av oss har tidigare upplevt en situation som liknar den vi just nu går igenom. Våra tankar går till dem som drabbas hårdast. I detta sammanhang krävs extraordinära åtgärder för att säkerställa att vi kan fortsätta fullfölja vårt löfte om att bevara det goda.

Tetra Laval Group skänker 10 miljoner euro till hjälpinsatser mot COVID-19

COVID-19-pandemin har påverkat samhällen över hela världen på ett sätt som vi aldrig tidigare varit med om. Våra tankar och vårt deltagande går till alla dem vars liv har påverkats.

För att stödja de globala insatserna mot krisen skänker Tetra Laval Group 10 miljoner euro till olika frivilligorganisationer som stöttar sjukvårdssystemet i alla de länder vi är aktiva i.

Fortsätter ge skolbarn tillgång till näring under COVID-19

Med anledning COVID-19 stänger skolor runtom i världen. Detta kan tyvärr få stora konsekvenser för skolbarnens hälsa och näringsintag. Betydelsefulla globala intresseorganisationer som WFP (World Food Programme), FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) och GCNF (Global Child Nutrition Foundation) verkar aktivt för att barn ska fortsätta erbjudas skolmåltider även då skolorna är stängda.

Omställningen till ett nytt sätt att arbeta på

Med över 25 000 anställda och försäljning i över 160 länder kräver situationen i spåren av COVID-19 ett avvägt och flexibelt förhållningssätt för att kunna hålla våra medarbetare säkra samtidigt som vi vill stötta våra kunder på bästa sätt. Phil Read, Senior Vice President, Human Resources, Tetra Pak, delar sina insikter om denna nya verklighet.


Kontakter för mer information:Sumit Khatter

VP External Communications
Mobiltelefon: +91 124 4124674
E-post: sumit.khatter@tetrapak.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​