Tetra Pak Index 2017

Ta reda på hur anslutna och självständiga konsumenter ändrar sina shoppingbeteenden.

​​​​​Tetra Pak Index, tionde utgåvan

Den tionde utgåvan av Tetra Pak Index ges ut den 6 september i samarbete med General Assembly.

I år utforskar vi världen av digitala kunder och onlinekunder och hur de interagerar med livsmedels- och dryckesvarumärken för att få autentisering, relevant innehåll, åsikter och rekommendationer.

 

Den anslutna konsumenten

Välkommen till en värld där ’anslutna konsumenter’ skapar en förvandling av hur varumärken kan relatera till och dra fördel av denna mäktiga nya kraft inom kultur och kommers. 87 % vill ha meningsfulla interaktioner med varumärken, men endast 17 % tycker att varumärken faktiskt levererar detta.
De sträcker sig över alla generationer och har tekniken för att hitta information och autentiskt innehåll att konsumera, kommentera och dela på alla plattformar och alla skärmen, när och var de vill.

Vad innebär det här för mejeri- och dryckesindustrin?

Det är svårt att nå ut till dessa konsumenter via traditionella medier och varumärkesplattformar. Vår rapport visar hur vi ska gå tillväga för att förstå dem, lyssna, interagera och dra fördel av denna villiga och inflytelserika målgrupp. Ökade krav bland konsumenterna på ökad flexibilitet för att tillgodose deras behov gällande hälsa och välbefinnande, vilket ger suddiga kategorigränser.

Ju mer ansluten konsumenterna är, desto större förväntningar har de på autentiska och konsekventa upplevelser mellan alla beröringspunkter och alla enheter. Vi frågade anslutna konsumenter vilka som är bra på det här och varför.

Forskningen bakom rapporten

Rapportens resultat baseras på forskningen från 57 olika marknader med 70 000 konsumenter, plus djupgående studier i anslutna konsumenters vardag och shoppingbeteende – vilka varumärkeskampanjer de gillar, varför och vad de vill se mer av.

Tetra Pak Index-rapporten beskriver dessa konsumenters unika karaktärsdrag, presenterar segmentet med anslutna konsumenter med störst inflytande, hur man når ut och får kontakt med dem, hur de går sömlöst från online till offline när de handlar, vad de förväntar sig av varumärken och hur ni anpassar er verksamhet och tankesätt för att lyckas.

Libby Costin, VP Marketing presenterade initiala resultat från rapporten i Global Dairy Congress 2017 den 7 juni.