LINJEKONTROLLER

Linjekontroller 30 Plus hanterar konfigurationen av hela linjen 

Linjekontrollern 30 Plus hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter och start, stopp och omledning av maskiner.
Tetra Pak® A3 iLines och Tetra Pak® A6 plattform drar nytta av systemet för linjekontroller.

Line Controller

Tetra Pak® Kontrollsystem för transportbana

Minskar risken för skador på förpackningar som väntar i produktionslinjen

Visa i ProductXplorer

Line Controller 30 Plus

Stöder integrering av alla komponenter i linjen

Visa i ProductXplorer

Vill du ha mer information om linjekontroller? Kontakta oss