FORMA DIN FRAMTID

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal, Base Leaf och Slim Leaf:

  • Extra sidor för uttrycksfull design

  • Högre attraktionskraft för konsumenter

  • Ökad stabilitet

Leaf- eller Crystal-sidor frigör tusentals nya designidéer

Finns med förpackningarna Tetra Brik® Aseptic Base Crystal, Base Leaf och Slim Leaf.

Nu kan du få tillgång till våra senaste Tetra Brik® Aseptic portionsförpackningar utan att investera i en ny linje. Till en låg investeringskostnad får du fler differentieringsmöjligheter och kortare ledtider. 

Se filmen om att förbättra designen i Tetra Brik Aseptic Base Crystal-förpackningar för att ReShape Your Future

​​

Vill du veta mer om inspirerande förpackningsdesign?