Tetra Pak® Simply 8

Låg investering och hög prestanda

  • Tillförlitlig lättanvänd och lättskött maskin
  • Låga driftkostnader och hög effektivitet
  • Maskin utformad för enkel manövrering
  • Maskinstomme av rostfritt stål
  • Utrymmeseffektiv

Funktioner

Operatörsgränssnitt

Det har aldrig varit enklare …

Produktionen kan enkelt hanteras via tryckkänsliga operatörspaneler som är placerat på ögonhöjd för snabb och enkel åtkomst. Alla viktiga funktioner kan initieras och övervakas via den här panelen.

Aseptisk zon

Säkerställer aseptiska villkor och god ekonomi

I en övervakad, sluten krets skapas ett sterilt luftflöde som behövs för att bibehålla aseptiska villkor. Avvikelser korrigeras automatiskt. Den aseptiska zonen är begränsad till storleken vilket minskar energi- och väteperoxidförbrukningen.

Väteperoxidbad

För säkrare sterilisering av förpackningsmaterial

Ett väteperoxidbad, till skillnad från sprutsystem, steriliserar förpackningsmaterialet både invändigt och utvändigt. En särskild värmematta ser till att badet håller en optimal steriliseringstemperatur.

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak Simply 8