Flicka, Augmented Reality

Framtiden är digital

Livsmedelsindustrins framtid är utan tvekan digital. Digital teknik hjälper livsmedels- och dryckesproducenter att hantera många av de utmaningar de står inför genom exempelvis:

 • ökad kontroll över hela värdekedjan

 • förbättra insynen och spåra varje enskild produkt

 • förbättrad kvalitetskontroll för att minska risken för problem med livsmedelssäkerheten

 • ny och effektivare uppkoppling gentemot konsumenterna

 • minska avfallet och uppnå verklig cirkularitet

Tetra Pak® Connected Package

Digitaliseringen förändrar förpackningarnas roll. Med hjälp av uppkopplade förpackningar kan livsmedels- och dryckesproducenter göra sina förpackningar till fullskaliga informationsbärare samt erbjuda ökad spårbarhet och ett högre värde för intressenterna i hela värdekedjan.

Förpackningar handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om anslutning och obegränsade möjligheter.

Smarta förpackningar

Förpackningarna omvandlas till kanaler för information och interaktion

Förpackningar håller på att bli digitala informationsbärare. Det började med den kodade förpackningen med en tryckt kod men med begränsade uppkopplingsmöjligheter.

Den uppkopplade förpackningen är nästa steg och innebär att vår plattform kombineras med den unika koden som finns tryckt på varje förpackning, vilket ger fullständig spårbarhet och konsumentengagemang. I framtiden blir den smarta förpackningen verklighet, baserat på en fullständig uppkoppling mot Internet of Things. På så vis kommer förpackningar och enheter att kunna kommunicera med varandra, vilket öppnar upp för nya nivåer av service och information för kunder och konsumenter.

Läs hela artikeln Förpackningarnas roll som digitala verktyg

MER OM CONNECTED PACKAGE-PLATTFORMEN

Värdekedja från gård till återvinning

Connected Package-plattformen

Connected Package-plattformen lanserades av Tetra Pak och bygger på de digitala trenderna bakom Industri 4.0. Med hjälp av kodgenerering, digitalt tryck och datahantering kommer plattformen att innebära nya fördelar för livsmedelstillverkare, varumärkesägare, återförsäljare/näthandlare och konsumenter.

Apelsin och apelsinjuice

För tillverkare/varumärkesägare

Den nya Connected Package-plattformen möjliggör fullständig spårbarhet i syfte att förbättra produktionseffektiviteten och kvalitetskontrollen samt öka transparensen. Tillverkarna kommer att ha möjlighet att spåra produkternas historik och ursprung och därmed övervaka marknadsprestanda och potentiella problem.

Återförsäljare i distributionskedjan

För återförsäljare/näthandlare

Det ger större synlighet i distributionskedjan och insikter i realtid, vilket hjälper återförsäljare och näthandlare att spåra lagerrörelser, vara förberedda när problem uppstår och övervaka leveransprestandan. Det blir möjligt att uppnå full transparens i hela distributionskedjan.

Från gård till återvinning

För konsumenter

Det innebär att konsumenter kan få tillgång till stora mängder information, till exempel var produkten tillverkades, gården som ingredienserna kommer ifrån och var förpackningen kan återvinnas. Det ger också en direkt koppling till konsumenternas favoritmärken med hjälp av roliga spel och appar där de kan ge feedback.

TVÅ TYPER AV LÖSNINGAR, EN PLATTFORM

Par med smartphone

Tetra Pak® Connected Package-plattformen ger dig lösningar som konsumentengagemang och Track & Trace. Bakom varje lösning ligger vårt integrerade erbjudande: en kombination av hård- och mjukvara som ger dig allt du behöver för att komma igång. I detta ingår utrustningen som krävs för att generera och skriva ut ett unikt digitalt ID på varje förpackning, anpassningsbara mobil-/ webbapplikationer, verktyg för datahantering och en instrumentpanel för resultatövervakning i realtid. Tetra Pak® Connected Package-plattformen bygger på vår gedigna expertis, är utformad speciellt för livsmedels- och dryckesbranschen, finns tillgänglig i hela världen och kan anpassas efter dina behov.

barn som använder smartphones och surfplatta

Konsumentengagemang

Den uppkopplade förpackningen blir en inkörsport till nya, spännande digitala produktupplevelser, möjliggör finjusterade och anpassningsbara marknadsföringskampanjer med realtidsfeedback, tillhandahåller relevant information för att bekräfta produktens äkthet och bygga upp förtroende för varumärket.

Spårningskod

Spårning

Den unika koden på varje förpackning möjliggör fullständig spårbarhet och värdeleverans i ekosystemet genom att säkerställa transparens i distributionskedjan, lagerhantering och distributionsinformation, reklamationshantering och riktade produktåterkallelser, produktkälla/processtransparens och återvinningsinformation.

MER OM LÖSNINGAR FÖR KONSUMENTENGAGEMANG

Få en glimt av framtiden: Föreställ dig hur interaktiva etiketter kan öka konsumenternas engagemang och tillgodose deras behov av produktinformation.

Hand som håller uppkopplad förpackning

Konsumentengagemang genom interaktion med uppkopplade förpackningar

Våra lösningar omfattar produktinformation, kampanjer, spel, lojalitetsprogram med mera.

Vilka är de fyra största fördelarna för varumärkesägare?

 • Differentiera dina produkter och få företaget att växa.

 • Interagera direkt med konsumenterna, förstå vilka de är och vad de tycker om (genom förstärkt verklighet och anpassade upplevelser).

 • Använd realtidsdata och gör dina kampanjer mer framgångsrika.

 • Bekräfta äktheten och ursprunget för dina produkter för att stärka förtroendet för ditt varumärke.

Tekniskt dokument, anslutet paket

Tekniskt dokument: Smarta förpackningar

I det här dokumentet diskuteras hur digital teknik som möjliggjorts av Industri 4.0-revolutionen erbjuder tillverkare, varumärkesägare, återförsäljare och konsumenter nya sätt att interagera med varandra och förstå hur produkterna produceras, distribueras, konsumeras och återvinns. Allt detta tack vare högre grad av uppkoppling och den uppkopplade förpackningen.

webinar den anslutna förpackningen

Webbinarie: Hur förändrar digitaliseringen förpackningarnas roll?

I det här webinaret tittar vi på hur man hittar nya möjligheter att få mer värde från förpackningsmaterialet. Det handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om att vara uppkopplad. Förpackningmaterialen utvecklas genom digitaliseringens framfart. Den digitala resan har tre grundläggande faser: kodifierad, uppkopplad och intelligent förpackning. Detta webinar fokuserar på den andra fasen: den anslutna förpackningen.

Unga män online

Recept för en framgångsrik marknadsföring

Här är ett exempel på vad som krävs för att skapa en interaktiv Scan & Win-kampanj.

 • Skapa och skriv ut ett unikt ID på varje förpackning.

 • Lägg till vår bruksfärdiga mobilapp.

 • Låt konsumenterna skanna koden och vinna priser.

 • Styr hela kampanjen på kundportalen, där du samlar in data i realtid.

Ta reda på hur en mejeriproducent i södra Europa ökade försäljningen med 16 procent med hjälp av vår Scan & Win-lösning för att öka konsumenternas engagemang. Läs hela kundcaset

Få information om hur en Scan & Win-kampanj i Centralamerika fick 6 800 registrerade användare. Läs hela kundcaset

Mer information om digitalisering av förpackningar?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​