KOLSYRADE LÄSKEDRYCKER

På grund av de höga ingredienskostnaderna och låga marginalerna på slutprodukten, är den största utmaningen när det gäller kolsyrade drycker att få den rätta blandningen.

Processtillämpningar för kolsyrade läskedrycker

På grund av de höga ingredienskostnaderna och låga marginalerna på slutprodukten, är den största utmaningen när det gäller kolsyrade drycker att få den rätta blandningen. Du måste ha kontroll över den exakta mängden koncentrat och socker, och blanda dessa på rätt sätt. Tetra Pak besitter oöverträffad expertkunskap och patenterade lösningar för sockerhantering, upplösning, blandning och kolsyrning.

Prata med oss om hur vi kan förbättra din konkurrenskraft inom kolsyrade drycker, en av de mest prispressande kategorierna.

Utrustning för kolsyrade läskedrycker

Vi tror att den bästa lösningen är den som uppfyller dina specifika produktionsbehov i dag och i framtiden – som gör dig effektivare, konkurrenskraftigare och mer innovativ. Vi tror dessutom att den bästa lösningen är en som vi utarbetar tillsammans med dig med tillgång till vår stora kunskapsbank och den mest avancerade tekniken inom livsmedelsproduktion.

Utrusning för pastöriserade, kolsyrade drycker+

Med vår lösning för pastöriserade kolsyrade drycker behövs inga konserveringsmedel, vilket gör hjälper dig att möta efterfrågan på mer naturliga produkter. En annan fördel är den höga precisionen vid blandningen. Du kan snabbt växla mellan olika produkter utan något större produktsvinn, och samtidigt vara säker på att alltid hålla rätt kvalitet.

Ta reda på mer, och titta på vår linje för pastöriserade kolsyrade drycker i ProductXplorer

Utrusning för traditionella kolsyrade drycker+

Tetra Vertenso-linje för kolsyrade läskedrycker

En viktig fördel med vår lösning för kolsyrade drycker är den höga precisionen vid blandningen. Du kan snabbt växla mellan olika produkter utan något större produktsvinn, och samtidigt vara säker på att alltid hålla rätt kvalitet. De löpande kostnaderna hålls nere och resultatet maximeras.

Ta reda på mer, och titta på vår traditionella linje för kolsyrade drycker i ProductXplorer

Vill du ha mer information om kolsyrade läskedrycker? Kontakta oss.