Drycker utan kolsyra

Tetra Pak har experter inom icke kolsyrade drycker på tre kontinenter – i Sverige, Kina, USA och Singapore, och vår utrustning är så bra att du kan göra nästan vad som helst med den!

Processtillämpningar för icke-kolsyrade drycker

Tetra Pak har experter inom icke kolsyrade drycker på tre kontinenter – i Sverige, Kina, USA och Singapore, och vår utrustning är så bra att du kan göra nästan vad som helst med den!

Vårt utbud spänner från de enklaste och mest ekonomiska systemen till mixers med kraftig skärförmåga, som kan hantera nästan alla ingrediensblandningar men ändå producera en slutprodukt av hög kvalitet.

Nyckeln till framgång inom icke kolsyrade drycker är koncentratet. Att få till rätt blandning och tillsätta ingredienserna i rätt ordning är...

Kombinera våra steglösa blandningssystem och pastöriserare, så får du inte bara den perfekta blandningen utan du minskar också produktsvinnet till ungefär 100 liter. Det innebär 0,5 per tusendel av den slutliga produktvolymen för en komplett produktionscykel!

Processing insights

Läs mer om dryckesseparering och homogenisering på Processing insights

Utrustning för icke-kolsyrade drycker

Vi tror att den bästa lösningen är den som uppfyller dina specifika produktionsbehov i dag och i framtiden – som gör dig mer innovativ, mer effektiv och mer konkurrenskraftig. Vi tror också att denna optimala lösning skapas genom att vår breda kunskap och stora utbud av innovativ teknik inom livsmedelstillverkning kombineras med ett nära samarbete med dig.

Utrustning för nektar och icke kolsyrade drycker+

Tetra Vertenso Nectar och icke-kolsyrade drycker

Tetra Paks beprövade utrustning för nektar och icke kolsyrade drycker har ett flertal viktiga fördelar. För det första – inom koncentrat erbjuder vi ett flertal olika mixers som anpassas efter dina specifika produktingredienser. För det andra – ett blandningssystem som, tillsammans med vår pastöriserare, ger lägsta möjliga produktsvinn. För det tredje – en aseptisk tank från vilken din produkt kan distribueras till påfyllaren på ett säkert sätt.

Vill du ha mer information om icke kolsyrade drycker? Kontakta oss.