Branschunika centrifugalseparatorer för utmärkt produktkvalitet

Förutom separering av mjölk och klarifiering av juice kan Tetra Paks centrifugalseparatorer användas för borttagning av sporer, bearbetning av vassle och tillverkning av vattenfritt mjölkfett … och mer därtill. Det speciella med vår utrustning är den patenterade AirTight-tekniken. Den här branschunika funktionen förhindrar att luft tränger in under processens gång, vilket säkerställer utmärkt produktkvalitet, hög separeringseffektivitet och stor flexibilitet i produktionen.

Separatortillämpningar:

  • Borttagning av sporer
  • Varm och kall mjölkseparering
  • Klarifiering av mjölk
  • Separering av vassle
  • Klarifiering av vassle
  • Rent mjölkfett
  • Kvargseparering
  • Te och kaffe
  • Kokosmjölk och kokosvatten

Hemligheten bakom lufttäta separatorer

Tetra Paks konstruktionskoncept för separatorer, med det slutna, lufttäta (eller hermetiska) systemet, eliminerar begränsningarna med öppna (eller halvöppna) separatorer. Det lufttäta systemet innebär en varsammare process för vätskan som dessutom nästan halverar energiförbrukningen.

Läs mer om Separering på Processing insights

Separatorer

Tetra Pak Separator

Tetra Pak® Separator

Tetra Pak Separator garanterar bästa prestanda för renskumning av mjölk. Den varsamma behandlingen av produkten ger en effektiv renskumning och minskad energiförbrukning

Tetra Pak Separator

Tetra Pak® Baktofugenhet

Tetra Pak Baktofugenhet ingår vanligtvis i förbehandlingen av ostmjölk, där smörsyresporer (anaeroba sporer) tas bort.

Tetra Pak Separator

Tetra Pak® Klarifikator

Det huvudsakliga syftet med klarifiering är att ta bort orenheter. I vassle är det små partiklar av ost. Många klarifikatorer kan bara användas för antingen varm eller kall mjölk, men med våra kan du behandla båda.

Kontakta oss för mer information om centrifugalseparatorer