REKOMBINERAD - MJÖLK

Oavsett vilka behov du har för produktion av rekombinerad mjölk, får du med tekniken från Tetra Pak den lägsta totala ägandekostnaden, enhetlig produktkvalitet, maximal flexibilitet, mindre miljöpåverkan och garanterad prestanda.

Tetra Pak erbjuder processtillämpningar för rekombinerad mjölk.

Många globala marknader saknar de rätta förutsättningarna – geografi och klimat – för att producera sin egen färska mjölk, eller har en ojämn mjölkproduktion som måste kompletteras på andra sätt. Eller så är transportavstånden så stora att det är omöjligt att transportera den färska mjölken.

Samtidigt växer medvetenheten världen över om hur viktig mjölken är som källa till protein och andra näringsämnen. Därför växer marknaden för rekombinerad mjölk, och konsumenterna ställer högre och högre krav på kvalitet och värde, medan myndigheterna höjer sina egna krav, bland annat när det gäller miljön.

Det är därför som Tetra Pak, med över 60 års erfarenhet av att skapa lösningar för effektiv mejeriproduktion, har utvecklat en komplett portfölj av oslagbara lösningar för rekombinerad mjölk och UHT. Våra experter har tagit fram effektivare och smartare utrustningskonfigurationer – lösningar som avväger din budget mot dina prestandamål. Detta betyder att du aldrig betalar för mer än vad du behöver. Då får du alltid valuta för pengarna, och den lägsta möjliga totala ägandekostnaden.

Tack vare unik teknik kan vi erbjuda exceptionell tillgänglighet, effektivitet och flexibilitet för produktionen, dessutom enhetlig produktkvalitet och minimerad miljöpåverkan. Vi kompromissar heller aldrig med livsmedelssäkerheten. ​​​

Sign up for white paper

Sign up to receive the white paper New processing methods for recombined white milk

Utrustning för rekombinerad mjölk

Vi tror att den bästa lösningen är den som uppfyller dina specifika produktionsbehov i dag och i framtiden – för att göra dig mer innovativ, mer effektiv och mer konkurrenskraftig. Vi tror också att denna lösning skapas genom att vår breda kunskap och stora utbud av innovativ teknik inom livsmedelstillverkning kombineras med ett nära samarbete med dig.

Batchproduktion+

Batchproduktion

Batchproduktion är det traditionella sättet att producera rekombinerad mjölk. Det ger de lägsta investeringskostnaderna, men driftkostnaderna är i allmänhet höga. Batchproduktion är en bra lösning för små volymer. Tetra Pak kan också erbjuda den här konfigurationen utan pastöriseringssteget.

Kontinuerlig blandning med ett flöde – med OneStep-teknik +

Kontinuerlig blandning med ett flöde – med OneStep-teknik

Den här konfigurationen för kontinuerlig blandning med ett flöde innebär också en låg investeringskostnad och en betydligt lägre total ägandekostnad, tack vare OneStep-tekniken. Den ger ett litet CO2-avtryck men har samtidigt hög kapacitet, och det är möjligt att uppgradera till en linjekonfiguration med flera flöden för högre blandningsprecision och flexibilitet.

Kontinuerlig blandning med flera flöden – med OneStep-teknik+

Kontinuerlig blandning med flera flöden – med OneStep-teknik

Med den här konfigurationen får du allting: den lägsta totala ägandekostnaden (vilket innebär högsta effektivitet). Du får hög precision, vilket garanterar enhetlig produktkvalitet och betydligt lägre kostnader för ingredienser. Du få självklart hög kapacitet och litet CO2-avtryck. Och du får en oerhörd flexibilitet.