Tetra Pak® Casomatic system MC3

Effektiv osttillverkning med flexibelt format

 • Maximalt utbyte tack vare strikt styrd process som eliminerar vikt- och fuktvariationer.
 • Konceptet med flera pelare innebär en effektiv tillverkning av små ostar med hög kapacitet på relativt liten yta (varje pelare är bara 2,5 m × 1 m).
 • Möjlighet att tillverka ostar i olika format och varianter med en och samma maskin.

Tetra Pak® Casomatic-system MC3
– automatiskt kontinuerligt system för avrinning och formning av ost


Tetra Pak® Casomatic-system MC3-modulen möjliggör och förbättrar en mycket effektivare produktion av högkvalitativ ost och vassle.

Tetra Pak Casomatic-system MC3 erbjuder ett helautomatiskt och kontinuerligt system för avrinning av vassle samt förpressning, exakt blockformning och formfyllning i en följd.

Utrustningen lämpar sig för produktion av hårda och halvhårda ostar. Om man lägger till ett filter för vassleavrinning kan även gryniga ostar tillverkas.

Den höga kapaciteten per kolonn, beror på att ett flexibelt system för vassleavrinning tillämpas. Vid tillverkning av ost i flera storlekar är Tetra Pak Casomatic-system MC3 det självklara valet.

Tetra Pak Casomatic-system MC3 ger följande fördelar:

 • Många olika oststorlekar och former.
 • Maximal effektivitet.
 • Optimal flexibilitet.
 • Hög ost- och vasslekvalitet.
 • Utmärkt viktprecision och
 • exakta fukthalter.
 • Tillförlitlig prestanda
 • Förbättrad miljöprestanda
Tetra Pak Tebel Casomatic MC 3-1

Dokument

Tetra Pak Casomatic system MC3.1 (PDF, 319KB)

(pdf, 319 KB)
Hämta

Funktioner

Dimplad kylmantel

Minskar variationerna i fukthalt

En dimplad mantel är lindad runt den koniska delen av bufferttanken och kyler ned ostmasse-/vassleblandningen under fyllning, uppehåll och tömning. Det gör att syrningsprocessen går långsammare och begränsar på så sätt graden av variation i den slutliga fukthalten mellan de första och sista ostarna i varje batch.
Bufferttankens design

Säkerställer ett jämnt förhållande mellan vassle och ostmassa

Baserat på många års samlad expertis och erfarenhet har vi utvecklat en buffertank med optimala inre dimensioner och omrörare som upprätthåller ett nästan jämnt förhållande mellan ostmassa och vassle och en konstant ostpartikelfördelning. Detta resulterar i att en ostmasseblandning med jämn konsistens kan matas in i Casomatic.
Avrinningssystem

Styr mängden vassle som avskiljs

Avrinningssystemet är uppdelat i tre perforerade sektioner. Vasslen avskiljs försiktigt i varje steg tills önskad mängd (enligt det förinställda receptet) har avlägsnats för att skapa ett stabilt och kompakt ostblock. En reglerande membranventil används för att styra flödet av vassle och se till att den optimala mängden avlägsnas. Den varsamma processen håller produkten intakt och minimerar svinnet.
Vasslecirkulationssystem

Håller maskinen ren under tillverkningen

Med ett vasslecirkulationssystem hålls ostkornen i rörelse under avrinningen så att sedimentering förhindras. Med flödesfördelare minimeras avlagringarna av ostmassa på insatsernas flänsar, tillväxten av mikroorganismer begränsas under tillverkningen och CIP-cykeln (rengöring på plats) blir kortare.

Doseringskammarens utförande

För en mer hygienisk produktion

Den slutna doseringskammaren är konstruerad så att vasslen kan rinna ned från toppen till botten, vilket förhindrar avlagringar av ostmassa. Detta kontinuerliga flöde av vassle kombineras med regelbundna spolningar för att minimera bakterietillväxten och möjliggöra längre produktionssessioner.
Automationssystem

Övervakar produktionen och kompenserar för störningar

Vår avancerade styrprogramvara är programmerad för att övervaka produktionen kontinuerligt och minimera effekterna av eventuella oväntade störningar på linjen. Eftersom ostens sammansättning ändras snabbt är det viktigt att kompensera för eventuella produktionsavvikelser, till exempel genom att justera skärhöjden eller kyla ned buffertanken. Styrsystemet gör detta automatiskt utan att operatören behöver gripa in.
Transportbana

Varsam hantering

Formtransportören hanterar din produkt varsamt i varje steg. Formarna förs fram till pelarna, blocken med ostmassa samlas upp och de fyllda formarna transporteras sedan till pressningssystemet. En lyftdämpare ser till att blocken med ostmassa landar mjukt i formarna på transportbandet och transporteras varsamt från pelarna vidare till pressarna.
Formning av ostmasseblock

Ger ostblock med ett utseende av hög kvalitet

När ostmassan har skurits av från bädden förflyttas den varsamt till framsidan av maskinen. Formen förs fram under luckan som öppnas snabbt så att friktionen minimeras medan blocket överförs till formen.
Pelarinsatser

Möjliggör produktion av ostar med olika former

Med olika typer av insatser i pelaren avgörs formen på osten som ska tillverkas. Med flera rör och fristående avrinningssektioner kan du producera en hög volym småostar. Insatserna är enkla att byta mellan produktionssessioner och jobbet tar bara cirka 30 minuter per pelare. När ostarna är formade placeras de i enkla formar eller formar för flera ostar, vid behov.

Vill du veta mer om den här produkten?