Tetra Pak® Casomatic system SC7

Effektiv osttillverkning i medelhöga till höga volymer

 • Ger en ost- och vassleproduktion av hög kvalitet tack vare en varsam osthantering och självrengörande funktion.
 • Maximalt utbyte tack vare strikt styrd process som eliminerar vikt- och fuktvariationer.
 • Denna certifierade maskin, som har hygienisk drift, förbättrar livsmedelssäkerheten och medger kortare rengöringscykler.

Tetra Pak® Casomatic-system SC7
– ger en effektiv ost- och vassleproduktion.

Med nya Tetra Pak® Casomatic-system SC7 är det möjligt att producera högkvalitativ ost och vassle effektivare än tidigare.

Tetra Pak Casomatic-system SC7 erbjuder ett helautomatiskt, kontinuerligt system för avrinning av vassle, förpressning, exakt blockformning och formfyllning i en följd.

Tetra Pak Casomatic-system SC7 lämpar sig för tillverkning av hårda och halvhårda ostar. Om man lägger till ett filter för vassleavrinning, kan även gryniga ostar tillverkas.

Den höga kapaciteten per kolonn beror på att ett flexibelt system för vassleavrinning tillämpas. När man tillverkar en enda oststorlek är Tetra Pak Casomatic-system SC7 det självklara valet.

Tetra Pak Casomatic-system SC7 ger följande fördelar:

 • Effektiv lösning.
 • Långa produktionssessioner.
 • Tillförlitlig prestanda.
 • Utmärkt vasslekvalitet.
 • Exakta fukthalter och
 • enastående viktprecision.
 • Hög ostkvalitet
 • Förbättrad miljöprestanda

Funktioner

Dimplad kylmantel

Minskar variationerna i fukthalt

En dimplad mantel är lindad runt den koniska delen av bufferttanken och kyler ned ostmasse-/vassleblandningen under fyllning, uppehåll och tömning. Det gör att syrningsprocessen går långsammare och begränsar på så sätt graden av variation i den slutliga fukthalten mellan de första och sista ostarna i varje batch.
Bufferttankens design

Säkerställer ett jämnt förhållande mellan vassle och ostmassa

Baserat på många års samlad expertis och erfarenhet har vi utvecklat en buffertank med optimala inre dimensioner och omrörare som upprätthåller ett nästan jämnt förhållande mellan ostmassa och vassle och en konstant ostpartikelfördelning. Detta resulterar i att en ostmasseblandning med jämn konsistens kan matas in i Casomatic.
Avrinningssystem

Styr mängden vassle som avskiljs

Avrinningssystemet är uppdelat i tre perforerade sektioner. Vasslen avskiljs försiktigt i varje steg tills önskad mängd (enligt det förinställda receptet) har avlägsnats för att skapa ett stabilt och kompakt ostblock. En reglerande membranventil används för att styra flödet av vassle och se till att den optimala mängden avlägsnas. Den varsamma processen håller produkten intakt och minimerar svinnet.
Vasslecirkulationssystem

Håller maskinen ren under tillverkningen

Med ett vasslecirkulationssystem hålls ostkornen i rörelse under avrinningen så att sedimentering förhindras. Med flödesfördelare minimeras avlagringarna av ostmassa på insatsernas flänsar, tillväxten av mikroorganismer begränsas under tillverkningen och CIP-cykeln (rengöring på plats) blir kortare.

Formning av ostmasseblock

Ger ostblock med ett utseende av hög kvalitet

När ostmassan har skurits av från bädden förflyttas den varsamt till framsidan av maskinen. Formen förs fram under luckan som öppnas snabbt så att friktionen minimeras medan blocket överförs till formen.
Automationssystem

Övervakar produktionen och kompenserar för störningar

Vår avancerade styrprogramvara är programmerad för att övervaka produktionen kontinuerligt och minimera effekterna av eventuella oväntade störningar på linjen. Eftersom ostens sammansättning ändras snabbt är det viktigt att kompensera för eventuella produktionsavvikelser, till exempel genom att justera skärhöjden eller kyla ned buffertanken. Styrsystemet gör detta automatiskt utan att operatören behöver gripa in.
Transportbana

Varsam hantering

Formtransportören hanterar din produkt varsamt i varje steg. Formarna förs fram till pelarna, blocken med ostmassa samlas upp och de fyllda formarna transporteras sedan till pressningssystemet. En lyftdämpare ser till att blocken med ostmassa landar mjukt i formarna på transportbandet och transporteras varsamt från pelarna vidare till pressarna.
Doseringskammarens utförande

För en mer hygienisk produktion

Den slutna doseringskammaren är konstruerad så att vasslen kan rinna ned från toppen till botten, vilket förhindrar avlagringar av ostmassa. Detta kontinuerliga flöde av vassle kombineras med regelbundna spolningar för att minimera bakterietillväxten och möjliggöra längre produktionssessioner.

Vill du veta mer om den här produkten?