Extraktion

Extraktion är processen genom vilken essensen eller ätbara delar isoleras från resten av ett råmaterial för att användas i en bearbetad produkt. Metoden varierar något beroende på vilket råmaterial som används.

​Extraktionsutrustning

För te är extraktionssystemet semikontinuerligt. Teextraktet kyls ned och renas (vid behov) innan det sedan blandas, värmebehandlas och paketeras med utrustning längre fram i produktionskedjan.

När det gäller soja extraheras koncentratet från bönorna genom malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. Detta görs före receptblandningen och den aseptiska behandlingen och slutlig paketering av den kommersiella produkten. Produktkvaliteten avgörs av flera olika faktorer, däribland typen av bönor, extraktionsmetod och produktblandning.

Med extraktionsenheter från Tetra Pak utförs malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. 

läs mer

Dokument

Tetra Pak’s Soya and Coconut Knowledge Centre (PDF, 225KB)

(pdf, 225 KB)
Hämta

utrustning

Extraktionsanläggning för te (single-pass)

Extraktionsanläggning för te (single-pass)

Extraktionsanläggningen (single-pass) från Tetra Pak® är en semikontinuerlig anläggning för extraktion av drickfärdigt kvalitetste från teblad.

Tetra Alwin Soy

Tetra Alwin® Soy

Tetra Alwin® Soy är ett system för kontinuerlig extraktion av sojabas från hela eller skalade sojabönor.

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående extraktion