EXTRAKTION

Extraktion är processen genom vilken essensen eller ätbara delar isoleras från resten av ett råmaterial för att användas i en bearbetad produkt. Metoden varierar något beroende på vilket råmaterial som används.

Extraktionsutrustning för te och soja

För te är extraktionssystemet semikontinuerligt. Teextraktet kyls ned och renas (vid behov) innan det sedan blandas, värmebehandlas och paketeras med utrustning längre fram i produktionskedjan.

När det gäller soja extraheras koncentratet från bönorna genom malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. Detta görs före receptblandningen och den aseptiska behandlingen och slutlig paketering av den kommersiella produkten. Produktkvaliteten avgörs av flera olika faktorer, däribland typen av bönor, extraktionsmetod och produktblandning.

Med extraktionsenheter från Tetra Pak utförs malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. 

Relaterade dokument

Tetra Pak’s Soya and Coconut Knowledge Centre (PDF, 225KB)

(pdf, 225 KB)
Hämta

utrustning

Extraktionsanläggning för te

Extraktionsanläggning för te

Extraktionsanläggning för extraktion av drickfärdigt te från teblad av god kvalitet. Kontakta oss för mer information.

Tetra Pak® Extraktionsenhet

Tetra Pak® Extraktionsenhet

Extraktionsenheten är ett system för kontinuerlig extraktion av sojabas från hela eller skalade sojabönor. * Tetra Pak Extraktionsenhet

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående extraktion