Extraktionsanläggning för te (single-pass)

Extraktionsanläggningen (single-pass) från Tetra Pak® är en semikontinuerlig anläggning för extraktion av drickfärdigt kvalitetste från teblad. Teextraktet kyls ned, renas (vid behov) och blandas, värmebehandlas och paketeras med utrustning längre fram i produktionskedjan.

Extraktionsprocessen kan delas in i följande steg:

  • dosering av teblad
  • påfyllning av vatten i extraktorn och blötläggning av teblad
  • kontinuerlig extraktion
  • stopp och återvinning av extrakt i extraktorn
  • tömning av använda teblad
  • förberedande av nästa extraktionscykel

Läs mer om tedrycker i Find by Food.

Extraktionslinje för te

För mer information om denna produkt. Kontakta oss.