Tetra Pak® Glassfyllare A3
– högsta flexibiliteten till lägsta totala ägandekostnaden

Den jämnaste produktkvaliteten

 • Ett jämnt skikt med choklad som täcker hela struten invändigt
 • Strutarna bevarar sin sprödhet och blöts inte upp
 • Exakt önskad mängd choklad i varje strut

Den mest flexibla och problemfria maskinen

 • Lätt att ändra linjens kapacitet utan justeringar
 • Enkelt att växla mellan produkter tack vare snabbt byte av utrustning och underenheter
 • Tillförlitlig och enkel drift

Stora besparingar tack vare minimalt produktsvinn

 • Mindre svinn och bättre total ekonomi
 • Exakt rätt mängd choklad varje gång
 • Sparar upp till 9 kg choklad i timmen

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak® Glassfyllare A3

Tetra Pak Glassfyllare A3

Maximal nytta för medelkapacitetssegmentet

Prestandagaranti

 • 6 banor, 50 slag/min = 18 000 strutar/timme

Innovativa egenskaper betyder

 • Enastående flexibilitet

 • Jämn produktkvalitet

 • Hög tillförlitlighet

 • Enkel rengöring

 • Låg driftkostnad

Låg investeringskostnad

Glasstrutar

En smart strutmatare

Prestanda i minsta detalj

 • Enkel laddning

 • Jämn och snabb matning av strutar

 • Ingen dubbelmatning

 • Inte känslig för vridna spetsar

 • Mindre känslig för strutens kvalitet och form

 • Lätt att ändra linjens kapacitet utan justeringar

 • Snabb och enkel omställning av strutstorlek

Tack vare:

 • Ringar som stöder och styr staplarna med strutar

 • Dragare med justerbara gummikolvar för tillförlitlig strutseparering

 • Plug-and-play-underenheter

 • Öppen stapelkonstruktion

Strutmatare

Så fungerar det

Två hållarringar stöder och styr staplarna med strutar. Två dragare med gummikolvar är justerade till rätt tryck för att separera den nedersta struten från stapeln och försiktigt släppa ned den på lamellen. Mataren är inte känslig för avvikande avstånd i stapeln. Den förhindrar dessutom igensättning om skadade strutar skulle laddas i mataren.

Exakt chokladdysa

Den exakta chokladdysan

Exakt rätt – varje gång

 • Exakt önskad mängd choklad i varje strut

 • Ett jämnt skikt som helt täcker strutens insida

 • Jämn strutkvalitet med minimalt chokladsvinn

 • Enkel drift

 • Snabba justeringar

 • Mindre underhåll – lägre kostnad

 • Hygienisk design

 • Överlägsen prestanda till en låg investeringskostnad

Tack vare:

 • Luftfria munstycken och individuella pumpar för varje bana

 • Spolfunktion

 • Integrerad optisk sensor och kalibrering

Chokladdysa

Så fungerar det

Chokladdysan använder individuella pumpar med tryckventiler av hög kvalitet för varje bana. Med justerbar volymetrisk dosering säkerställs en hög grad av repeterbarhet och att den angivna mängden choklad sprayas in mycket jämnt i varje strut. Ett luftfritt system kladdar inte som tryckluftsbaserade system gör. Enheten är inkapslad så att chokladdimman inte sprids omkring.

Problemfri lockmatare

Problemfri lockmatare

Gör allt rätt första gången

 • Tillförlitlig drift

 • Kontrollerad lockmatning – placerar locket rätt varje gång

 • Linjens kapacitet kan ändras utan att lockmataren behöver justeras

 • Inget behov av en extra kalibrator

 • Stor omställningsflexibilitet för olika storlekar och typer av lock

Tack vare:

 • Vakuumsugkopp

 • Vakuumstyrenhet

 • Plug-and-play-underenheter

Lockmatare

Se hur det fungerar

Locken ligger staplade (separerade med stift) och plockas ned ett i taget med en vakuumsugkopp. Locken vänds sedan i några korta, stabila och optimerade steg genom att roteras 180 grader. Locken placeras korrekt varje gång och behöver inte justeras.

En förenklad vertikal tvåstegsrörelse gör det möjligt att ändra linjens kapacitet utan att lockmataren behöver justeras. Driften är ytterst tillförlitlig. Det behövs ingen extra kalibrator efter lockmataren.

Chokladglasstrut

De största utmaningarna för medelstora glassproducenter och hur de kan övervinnas

Här är några användbara råd

Minskade råmaterialkostnader, en enkel och tillförlitlig drift, flexibilitet för olika produkter och låg ägandekostnad är det som står högst upp på önskelistan för medelstora glassproducenter som har kapacitet att fylla 18 000 enheter i timmen. Vad ska de titta efter i sin produktionsutrustning för att uppnå detta? Och vilka är deras största utmaningar?

Läs hela artikeln De största utmaningarna för medelstora glassproducenter

Glasstrut med chokladvirvel

Inget svinn – så sänker du kostnaderna för fyllning av glass

Här är några användbara råd

Vilka är kostnadsdrivarna vid fyllning av glass och kan man göra något åt dem? Vi tittade närmare på problemet och såg att den avgörande faktorn för det totala resultatet och den ekonomiska vinsten var att få svinnet att minska. Så här fungerar det.

Läs hela artikeln Inget svinn – så sänker du kostnaderna vid fyllning av glass

Glasstrutar

Letar du efter en budgetlösning för fyllning av glass? Se upp för de dolda kostnaderna!

Här är några användbara råd

Producenter som vill producera glass till låg kostnad brukar normalt vara intresserade av två saker: processutrustning som inte kräver någon stor investering och en lösning som tar vara på råmaterialen på bästa sätt. Det här är en svår ekvation att få ihop om man samtidigt vill minska svinnet och få en attraktiv produkt.

Läs hela artikeln Letar du efter en budgetlösning för fyllning av glass? Se upp för de dolda kostnaderna!

Tetra Pak Glassfyllare A3, glassvirvel

Låt dig inte bländas av komplicerade funktioner

Här är några användbara råd

Komplexa maskiner kan göra fantastiska saker. Nackdelen är bara att de kräver en stor investering, utbildad personal och tidsödande rengörings- och justeringsprocedurer. En jämförelse mellan en komplicerad tvåstegschokladdysa och en enkel enstegsdysa av hög kvalitet illustrerar detta tydligt.

Läs hela artikeln Låt dig inte bländas av komplicerade funktioner

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak® Glassfyllare A3