Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet

Överföringslinjer för glass

 
Tetra Pak Doppnings- och överföringsenheter överför frusna pinnglassar, sandwichprodukter, strutar och våffelbägare från Tetra Pak® Extruderingstunnel till Tetra Pak® Wrapper för en bana eller Tetra Pak® Wrapper för flera banor. Alla modeller kan anslutas till olika Tetra Pak® Extruderingstunnlar. Alla modeller kan utrustas för överdrag med juice eller choklad. Det finns två modeller med olika kapacitet och banor.

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet M omfattar:

 • Griplameller för att hålla fast produkterna
 • Stationära dopptankar med lyft av doppningskoppen
 • Frammatning till inslagning

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet A omfattar:

 • griparmar, som kan vara kedjemonterade, för doppning och produktsläpp
 • Högre kapacitet tack vare stationära dopptankar
 • Mer hygienisk tack vare horisontell inmatning av pinnar
 • Frammatning till inslagning

Modell och kapacitet

 • Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet M1
  – Upp till 12 000 doppningar som standardprocesser

 • Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet A2
  – 12 000–33 000 doppningar som standard- eller flerstegsprocesser

 • Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet A3
  – Upp till 42 300 doppningar som standard- eller flerstegsprocesser
​​
Tetra Pak Doppnings- och överföringsenhet

Kontakta oss för mer information om överföringslinjer