Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet för överföringslinjer

Tetra Pak Doppnings- och överföringsenheter överför frusna pinnglassar, sandwichprodukter, strutar och våffelbägare från Tetra Pak® Extruderingstunnel till Tetra Pak® Wrapper för en bana eller Tetra Pak® Wrapper för flera banor. Alla modeller kan anslutas till olika Tetra Hoyer Straightline-modeller. Alla modeller kan utrustas för överdrag med juice eller choklad. Det finns två modeller med olika kapacitet och banor.

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet M och Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet för:

  • griparmar, som kan vara kedjemonterade, för doppning och produktsläpp
  • Högre kapacitet med stationära dopptankar
  • Mer hygienisk, horisontell inmatning av pinnar
  • Frammatning till inslagning

Modell:  produkter/h

  • Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet M1 1, 7 000–9 000 doppningar som standardprocesser
  • Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet A2, 18 000–36 000 doppningar som standard- eller flerstegsprocesser

 Kapaciteten beror på den aktuella produkten.

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet

Relaterade dokument

Tetra Pak® Dip and Transfer unit 1000 M1 Pick-and-place system

(pdf, 1534 KB)
Hämta

Tetra Pak® Dip and Transfer unit A2 Multi-lane transfer system

(pdf, 2552 KB)
Hämta

Vill du veta mer om den här produkten? Kontakta oss.