Tetra Pak® Plate Heat Exchanger

Slitstark design med en plattgeometri som är optimerad för tillämpningar för livsmedel

  • Ger en varsam energieffektiv värmning och är optimerad för att bevara produktkvaliteten
  • Enkel att rengöra, se över och underhålla och kan till och med byggas om för nya tillämpningar eller andra volymer
  • Lång livslängd tack vare robusta klämpackningar och plattpressningsteknik.

Tetra Pak® Plattvärmeväxlare

Snabbfakta

En plattvärmeväxlare för värmebehandling av livsmedelsprodukter i en processlinje

KAPACITET
Upp till 100 000 liter/timme

 
TILLÄMPNINGAR
Livsmedelsprodukter från hög till låg viskositet, med fibrer på högst 5 mm.

Funktioner

Clip-on packningar

Säker, snabb och enkel att ta isär för service

Clip-on packningar används för att täta lamellerna i värmeväxlarna. Tetra Paks Clip-on packningar har en robust T-listdesign och är lätta att ta bort och sätta samman igen. De har även särskilda egenskaper som ökar säkerheten, till exempel en säkerhetsskåra i tätningskammaren. Om det skulle uppstå ett läckage någonstans på klämpackningen syns det på utsidan av enheten, vilket förhindrar korskontaminering mellan produkt och media.

Anslutningar fästa med bultar

Enkel att bygga om

Anslutningarna i Tetra Paks plattvärmeväxlare är fästa med bultar i stället för svetsade på anslutningsplattorna. Det gör det enkelt att anpassa och bygga om enheterna för olika volymer och produkter.

Plattgeometri

Varsam livsmedelsberedning och enkel rengöring

Den höga och smala formen på värmeväxlarens plattor, ytmönstret samt storleken på porthålen där produkten kommer in är alltihop speciellt framtaget för livsmedelsberedning. Tillsammans ger de ett jämt produktflöde, en jämn produktfördelning över hela plattan samt en effektiv och jämn värmeöverföring. Designen har inga låghastighetsområden, vilket minskar påbränningen och möjliggör längre produktionssessioner. Jämna flödeshastigheter gör även rengöringen mer effektiv och därmed snabbare.

Vill du ha mer information om plattvärmeväxlare?