Tetra Pak® Tubular Heat Exchangers

Med rörligt skyddssystem för högklassig absorbering av värmebelastning

  • Ett flertal olika funktioner möjliggör mer än 50 % lägre energiförbrukning
  • Enkla att inspektera och bygga om för olika användningar, tack vare det rörliga skyddssystemet
  • Garanterad lång servicelivslängd och lätt att öppna för byte av delar, vilket innebär låg total ägandekostnad

Tetra Pak® Tubvärmeväxlare för livsmedelsprodukter

Tetra Pak® Tubvärmeväxlare har använts inom branschen för flytande livsmedel i flera decennier. Kombinationen av raka och profilerade rör ger optimal prestanda, lång produktionstid och låga underhållskostnader.

Snabbfakta

Tubvärmeväxlare används för värmebehandling av livsmedelsprodukter i en processlinje.

KAPACITET
200 liter/timme – 60 000 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
En Tubvärmeväxlare kan användas för viskösa livsmedelsprodukter, med eller utan partiklar och produkter med fibrer eller fruktkött.

Funktioner

Rörligt skyddssystem

Lång servicelivslängd och bättre livsmedelsskydd

De inre och yttre tubrören och anslutningarna i värmeväxlaren är inte fästa eller svetsade utan rörliga. Detta ger utrymme för värmeutvidgning och värmesammandragning i tubrören utan risk för sprickbildning. På så sätt elimineras risken för produktkontaminering (på grund av sprickor orsakade av utvidgning) och alla delar kan inspekteras och vid behov enkelt bytas ut.

Modulkoncept

Flexibilitet att anpassa designen efter behov

Värmeväxlarens ram, tubrör och övriga komponentdelar är ihopsatta på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att ta isär och bygga om den. Det betyder att det går att anpassa värmeväxlaren för olika recept och volymer samt att köra olika produkter. Som kund kan du välja vad du vill lägga fokus på. Det handlar inte bara om vilken produkt du planerar att producera. Designen ger dig även flexibilitet vad gäller till exempel energiförbrukning i förhållande till investeringskostnad.

Skyddsplåtar för värmeväxlare

Stor energibesparingspotential

Skyddsplåtar runt Tetra Pak® Tubvärmeväxlare kapslar in utrustningen och bevarar värmen. Detta minskar energiförbrukningen med upp till 6 %. Extra isolering kan ge besparingar på upp till 11 %. Plåtarna ökar även säkerheten för operatören i och med att risken för att komma i kontakt med heta ytor minskar.

Värmeåtervinning från produkt till produkt

Låg energiförbrukning

I den här typen av värmeväxlare kan produkt som redan har värmts upp ledas förbi inkommande kall produkt för att värma upp värmeväxlaren. Det innebär att mängden energi som behövs för att värma upp den nya produkten till rätt pastöriseringstemperatur kan minskas. Detta är möjligt tack vare det rörliga skyddssystemet, vilket eliminerar risken för sprickbildning och därmed risken för korskontaminering av produkten.

Långa, rörliga tubrör

Minskar riskerna i relation till livsmedelsskyddet

Våra tubvärmeväxlare med sex meter tubrör är de säkraste på marknaden. Deras rörliga design gör det möjligt att erbjuda kompakta och effektiva värmeväxlare utan risk för sprickbildning i tubrören. Värmeväxlarna förlängs horisontellt, i stället för att staplas vertikalt, vilket också gör det enkelt att komma åt för underhåll.

Alternativ

Fjäderlåda

Ger fritt produktflöde och överlägsen hygien

En valbar och patenterad fjäderlåda håller värmeväxlarens tubrör på plats utan behov av interna fördelare eller liknande anordningar. Eftersom fjäderlådan är fri från sådana interna barriärer underlättar den fritt produktflöde. Fjäderlådan eliminerar också potentiella dolda utrymmen som är svåra att rengöra. Fjäderlådan är idealisk för produkter som innehåller fibrer, men fungerar bra även för andra användningsområden.

För mer information om denna produkt. Kontakta oss.